Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-24

Axis: Resultat före skatt om 179 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Nyheten skickades för första gången den 23 januari)

4 kv 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Försäljning 1.184 1.157 1.185 1.212 1.051
Rörelseresultat 182 169 183 195 192
Resultat före skatt 179 145 183 194 192
Nettoresultat 129 104 133 141 134
Utdelning (12 mån) 5,40 4,50 5,60 6,00 5,50

(SIX) Axis resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2012
väntas hamna på 179 miljoner kronor enligt den enkät som SIX
Market Estimates genomfört med nio analytiker inför rapporten.
Spannet i förväntningarna sträcker sig från 145 till 194
miljoner kronor.

Försäljningen spås uppgå till 1.184 miljoner kronor och här
varierar förväntningarna mellan 1.157 och 1.212 miljoner kronor.

Axis rapport för tredje kvartalet blev en besvikelse för både
aktiemarknaden och företaget. Såväl försäljning som vinst kom in
klart under förväntan och kursen handlades ned med 7 procent.
Den säsongsmässiga uppgång som brukar inträffa i september
uteblev under 2012. I samband med rapporten medgav ledningen att
skuldkrisen gjort kunderna försiktiga och avvaktande.

Inte minst på den nordamerikanska marknaden var försäljningen
svagare än väntat under tredje kvartalet. Här finns ett visst
hopp om bättring under fjärde kvartalet eftersom makrodata från
USA trendat uppåt efter den senaste rapportpresentationen från
företaget.

Men generellt väntar sig analytikerna inte någon större
förbättring under fjärde kvartalet eftersom den globala
konjunkturen gick fortsatt på sparlåga under slutet av fjolåret.
Axis såg då en tillväxt på cirka 15 procent.

Signalerna för framtiden kommer att synas noga av
analytikerna. Axis har kvar sitt positiva långsiktiga scenario
med 25 procents årlig marknadstillväxt. Men går det att infria
under de närmaste åren när både USA och Europa måste spara sig
ur skuldkrisen?

Axis lämnar inga prognoser men utdelningen speglar
framtidstron. Analytikerna räknar med en total utdelning om 5,40
kronor per aktie, vilket är nästan lika mycket som året innan.

Axis ökade antalet anställda med 23 procent under 2011 och
förmodligen med en liknande siffra för 2012. Koncernen förväntas
fortsätta med en hög rekryteringstakt så länge det långsiktiga
tillväxtscenariot är intakt. Det slår förstås kortsiktigt
negativt på resultatet vid tillfälliga tillväxtsvackor.

Eventuella nyheter kring utvecklingen för
småinstallationsmarknaden kommer att vara i blickfånget. Ray
Mauritsson uppgav den 28 november att intresset för Axis Camera
Companion, en övervakningslösning för mindre
kamerainstallationer, varit stort från marknaden sedan
introduktionen i mars. Efterfrågan har varit störst i Syd- och
Mellaneuropa samt i regionen Americas.

Axis kvartalsrapport kommer att publiceras torsdagen den 31
januari klockan 08.00. En telefonkonferens arrangeras samma dag
klockan 10.00.

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, Danske Markets
Equities, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Pareto
Securities, Redeye, SEB Enskilda och Swedbank Markets ingår i
enkäten.

Mikael Östman, +46 31 350 64 88
mikael.ostman@six-group.se
SIX News

Författare direkt.