Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Axkid AB: Delårsrapport kvartal 1 2019

Starkt tillväxt i Europa - utebliven tillväxt i Norden beroende på
sena leveranser

Höjdpunkter första kvartalet

- Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 20 489 KSEK (18 344)

- Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 20 489 KSEK (16 896), rensat för omställningen på den tyska marknaden.

- Bruttomarginalen uppgick till 42 procent (44)

- Rörelseresultatet uppgick till 887 KSEK (2 023)

- Resultatet efter skatt uppgick till 486 KSEK (1 524)

- Resultatet per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,16)

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Det första kvartalet 2019 har kretsat kring lanseringen av Axkids nya
innovativa Isofix plattform - Modukid. Produktplattformen utgör ett
viktigt steg för att Axkid skall bli mer konkurrenskraftigt och ta
marknadsandelar på Europamarknaden där isofixstolar är populära
(isofixstolar är enklare att installera än traditionella
bältesstolar). Mottagandet av Modukid hos våra återförsäljare och
kunder är positivt och just nu arbetar fabriken på högvarv för att
möta efterfrågan. Vi förväntar oss att den starka trenden med
isofixstolar fortsätter med en viss kannibalisering av de tidigare
modellerna. Vi räknar med att omsättningen från Modukid successivt
kommer att öka och ge full effekt i slutet av året.

En annan viktig nyckel för att erövra Europa är att få en stark
ställning på den tyska marknaden, vilken vi anser har den största
potentialen för Axkids utveckling i Europa. Genom etablering av en
egen försäljningsorganisation får vi ökad kontroll, kunskap och fokus
för att bygga upp en stark marknadsposition i Tyskland. Jag är därför
personligen glad att Friederike Gudehus, tidigare framgångsrik VD för
en av våra viktigaste kunder kommer att leda vår tyska verksamhet.
Hennes mångåriga erfarenhet inom försäljning och marknadsföring av
bilbarnstolar kommer att ge oss nya färdigheter. Det tyska
säljbolaget, som även kommer att bearbeta Österrike och Schweiz är
redan igång och beräknas vara fullt operativt under maj månad. Tyska
bolaget beräknas uppnå full effekt omsättningsmässigt under kvartal
tre. Denna långsiktiga omställning har dock påverkat årets första
kvartal negativt då tidigare distributör sålt ut sina produkter utan
att köpa några nya från Axkid vilket innebär att vi inte haft någon
omsättning alls i Tyskland. Faktum är dock att tillväxten för den
europeiska marknaden uppgår till 26 procent för perioden och rensat
för Tyskland ca 50 procent.

Dessa omställningar påverkar givetvis vår totala omsättning som för
kvartalet uppvisar en tillväxt på 12 procent men rensat för bytet av
distributör i Tyskland uppgår försäljningstillväxten till 21 procent.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på cirka 0,9 MSEK vilket är en
försämring från föregående år. Resultatet tyngs av kostnader för
uppstart av nytt bolag i Tyskland, investeringar i organisationen i
Sverige och Kina, samt investeringar i utveckling av nya produkter.

Ett annat viktigt steg i vår internationella expansion är etableringen
av en egen fabrik i Kina. Projektet fortgår enligt plan och beräknas
bli en viktig strategisk komponent för att säkra vår framtida
produktion och tillväxt. Fabriken ger oss också en närhet och ökad
förståelse för den kinesiska bilbarnstolsmarknaden samtidigt som vi
får en direktkontakt med våra underleverantörer. Det är inte många
företag i vår storlek i branschen som har en egen fabrik i Kina och
självklart innebär investeringarna kortsiktigt en viss finansiell
påfrestning, men vi anser att detta är en förutsättning för att ta
Axkid till ett ledande internationellt premiumvarumärke.

Under nästa kvartal ser jag fram emot lanseringen av vår nya
bältestol, Bigkid. Stolen beräknas bli konkurrenskraftig i Europa för
segmentet 15-36kg och kompletterar vår produktportfölj väl. Under
slutet av året beräknas nästa nya produktplattform lanseras vilken vi
nu arbetar för fullt med att färdigställa och göra redo för
produktion. Vi har också en ny distributör för Belgien och
Nederländerna och målsättningen är att etablera Axkid på dessa två
viktiga europeiska marknader.

Vi ser fram emot att fortsätta 2019 på samma sätt som det inletts, med
högt tempo och en fokuserad strategi som steg för steg bygger
tillväxt och etablerar Axkid till ett internationellt
premiumvarumärke.

Daniel Johanson, VD

Övrig information

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

- Bolagsstämma 14:e maj

- Rapporten för det andra kvartalet publiceras den 23:e augusti

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken
och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och
producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva
säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och
komfort.

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel
Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axkid-ab/r/delarsrapport-kvartal-1-2019,c2802506
https://mb.cision.com/Main/11633/2802506/1036582.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.