Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Axolot Solutions Holding AB: Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

INLEDANDE AFFÄRER MED BETYDELSEFULLA AKTÖRER

Andra kvartalet 2019 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för motsvarande
kvartal 2018)

· Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland uppgick
till 107 tkr (0)

· Rörelseresultatet blev -7 604 tkr (-4 197), inklusive
avgångsvederlag -1 030 tkr

· Nettoresultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-2,20)
· Leverans och uppstart av nyligen färdigställda mobila
pilotanläggningar till betydelsefulla aktörer inom fiskodling,
sanering, jordbruk och skogsindustrin

· Styrelsen utsåg Marie Landfors till ny VD för Axolot Solutions, i
samband med att bolaget nu går in i en mer intensiv kommersiell fas

Januari-Juni 2019 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 776 tkr (276 för motsvarande period
2018)

· Rörelseresultatet blev -13 273 tkr (-7 620), inklusive
avgångsvederlag -1 030 tkr

· Nettoresultat per aktie uppgick till -0,50 kr (-4,02)
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen samt om
riktad emission av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens
förslag inför årsstämman

· Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur® anläggning
till en livsmedelsproducent i västra Finland

· Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD
· Axolot Solutions erhåller order från Fortum för
långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

· Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och
inleder samarbete med KCL i Finland

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Ledning och anställda inom Axolot Solutions koncernen har under
juli månad tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram
som årsstämman beslutade om i maj 2019.

För ytterligare information kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl:
marie.landfors@axolotsolutions.com
(marten.olausson@axolotsolutions.com)

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070-817 11 12, mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2019 kl 08:00 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som
säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att
erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl
beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är
kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta
innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och
bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North,
Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se
eller tel 08-528 003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axolot-solutions-holding-ab/r/axolot-solution...
https://mb.cision.com/Main/17479/2886779/1094134.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.