Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Axolot Solutions Holding AB: Axolot Solutions på väg mot kommersiellt genombrott i Sverige - nyhetsbrev från VD

För Axolot Solutions har det fjärde kvartalet sannolikt varit det mest
intensiva i bolagets historia. En framgångsrik nyemission som säkrat
verksamhetens finansiering för kommande år har genomförts och
därefter har aktien listats på Nasdaq First North i Stockholm.
Parallellt har den operativa verksamheten pågått för fullt och
bolaget har i nära samarbete med flera potentiella kunder och
partners genomfört ett antal utvärderingar i industriell skala där
Axolot Solutions unika teknik använts för att rena och recirkulera
förorenade vattenflöden. Resultaten har genomgående varit positiva
och bedömningen är att Axolot Solutions nu är nära ett kommersiellt
genombrott i form av en första permanent installation i Sverige.
Detta i tillägg till den anläggning som redan är i drift i Finland
och alla de affärsmöjligheter som är på gång. För att accelerera och
expandera verksamheten så byggs nu ytterligare ett par mobila enheter
samtidigt som teamet förstärks med ett andra applikationsteam. I
detta nyhetsbrev ger VD Mårten Olausson en resumé av kvartalet som
gått och sin syn på hur bolaget ska utvecklas framåt.

Julen står för dörren och vi lämnar ett händelserikt år bakom oss.
Innan dess så vill jag som VD för Axolot Solutions ta tillfället i
akt och ge alla våra aktieägare och andra intressenter en uppdatering
runt allt det som händer i och omkring vår verksamhet.

Listning genomförd på Nasdaq First North

För att börja med det mest uppenbara så har vi ju sedan mitt förra
nyhetsbrev listat Axolot Solutions Holding AB på Nasdaq First North i
Stockholm. Intresset inför listningen var stort och handeln i aktien
intensiv när den inleddes den 21 november. Samtidigt kan jag
konstatera att vi tidsmässigt prickat den mest volatila perioden på
börsen under lång tid och aktiemarknaden har tagit mycket stryk, inte
minst småbolagen. Jag tror stenhårt på Axolot Solutions framåt och
har själv tagit tillfället i akt att köpa fler aktier, vilket
tidigare offentliggjorts.

Många aktiviteter tillsammans med kunder

Jag kan konstatera att intresset för Axolot Solutions som bolag och
för vår teknologi ökar allt mer i takt med att fler hör talas om oss.
Vi fokuserar som tidigare kommunicerat primärt på fyra utvalda
industrivertikaler - skogsindustri, gruvindustri, kemisk
processindustri och hantering av hårt förorenade vatten - men förutom
det intresse vi möts av från dessa vertikaler så får vi också allt
fler förfrågningar från aktörer inom andra branscher, t ex
fiskodlingar, flygplatser, olika slags deponier, energiproducenter,
fartygsnäringen med flera. De uttrycker alla ett starkt intresse av
att utvärdera vår teknik och lösning runt vattenrening och
recirkulation som ligger i tiden.

Under det fjärde kvartalet har vi genomfört ett flertal lyckade
försökskörningar ute hos potentiella kunder. Resultaten ser positiva
ut och vi ser att det finns mycket goda förutsättningar för en
fortsättning hos den absoluta merparten av dessa. Det innebär dock
inte att alla dessa kunder omgående kommer att beställa anläggningar
från oss. Vi har under resans gång lärt oss mycket om vår kunders
investeringsprocesser och hur dessa påverkar timing för
investeringsbeslut. Detta gör att vi i framtiden kommer att kunna
korta våra ledtider från initial kontakt till affär.

Givet våra begränsade resurser så ser vi allt tydligare att det är
viktigt för oss att analysera och förstå de drivkrafter som finns hos
varje potentiell kund så att vi lägger tid på rätt aktivitet. Vårt
fokus måste läggas på potentiella kunder där vi har förutsättningar
att lösa ett omedelbart behov eller skapa ett tydligt mervärde. Vi
har redan inplanerat ett antal betalda försökskörningar under första
kvartalet och kommer i tillägg till dessa att genomföra en rad
screeningtest som utförs vid vår anläggning i Landvetter.

Ett steg närmare kommersiellt genombrott i Sverige

Som tidigare kommunicerats så har vi en första mindre kommersiell
installation i drift i Finland sedan i somras. I dagarna har ett av
de företag som vi haft det mest djupgående samarbetet med i Sverige,
efter att ha slutfört ett försöksprogram, bekräftat AxoPur®-teknikens
funktion och effektivitet och man har bett oss att offerera en
fullskaleanläggning som i nästa steg kan leda till en affär under
2019. Tillsammans med kunden har vi dessutom kommit överens om att
utvärdera vår lösning för ytterligare affärsmöjligheter hos samma
kund.

Vi har också påbörjat diskussioner med några utvalda internationella
kunder inom våra fokusområden. Utvärderingar av vår teknologi
förbereds i flera europeiska länder, i Nordamerika och för ett par
spännande applikationer i Nordafrika, där vi nyligen ingått ett
samarbete med ett företag baserat i Tunisien.

I Finland fortsätter det långtidstest som vi tidigare informerat om.
Parallellt har vi under hösten utvecklat en teknik för rening av
sulfat till mycket låga nivåer som vi nu testar i detta sammanhang.
Vi har under hösten intensifierat diskussionen med ett skandinaviskt
raffinaderi och har i dagarna offererat en 2-månaders utvärdering av
AxoPur®-tekniken för rening och återanvändning av tvättvatten.

Även internationellt så uppmärksammas nu vår teknologi. Vi har
diskussioner igång om utvärderingar i flera europeiska länder, i
Nordamerika och för några spännande applikationer i Nordafrika, där
vi nyligen ingått ett samarbete med ett företag baserat i Tunisien.
Dessutom har vi förfrågningar från andra regioner som vi tills vidare
valt att avvakta med.

Vi expanderar!

En av våra utmaningar är att hantera det stora och växande intresset
för vår teknik, vi har som sagt ett stadigt inflöde av förfrågningar.
Över tid kommer vi att kunna erbjuda marknaden mer standardiserade
lösningar, men än så länge och fram till det att vår AxoPur®-teknik
är fullt etablerad i marknaden, så går vägen till kommersiella avtal
i stor utsträckning via relativt arbetskrävande försökskörningar. För
närvarande så är det våra egna resurser som sätter en gräns för vår
kapacitet att genomföra försökskörningar. För att öka vår
leveranskapacitet så kommer vi i närtid att (1) säkra upp en effektiv
process för tillverkning av kommersiella enheter, (2) bygga
ytterligare ett par mobila pilotanläggningar samt (3) anställa
ytterligare tekniker-team som gör det möjligt för oss att köra fler
parallella kundprojekt och leverera nya permanenta installationer. Vi
räknar med att detta är på plats i slutet av första kvartalet 2019.
Som en följd av detta har vi även beslutat att utöka våra lokaler i
Landvetter och Helsingfors.

Nytt laboratorium ger nya möjligheter

Den investering vi gjort i ett nytt laboratorium med tillhörande
minianläggning för screeningförsök har redan visat sig bidra på ett
positivt sätt. En bred utvärdering av ett antal standardvatten pågår
och vi räknar med att detta ger oss värdefull kunskap om hur våra
processer kan optimeras ytterligare samtidigt som vi på ett
resurseffektivt sätt kan testa nya koncept som breddar vårt
erbjudande.

Fördelen med denna utrustning är att vi kan köra screening-studier på
mycket små vattenmängder, vilket dessutom hjälper oss att prioritera
rätt kunder och för dessa, redan innan den första testkörningen,
screena för funktion och körbetingelser. Detta sparar såväl tid som
pengar!

Varumärkesskydd beviljat för AxoPur®

Vi har nyligen fått beviljat varumärkesskydd för AxoPur® inom Europa,
vilket är det namn under vilket vi marknadsför vår unika teknologi
för elektrokoagulation och flotation. Detta följer vår strategi att
bygga en portfölj av varumärken relaterade till vår teknologi.

Kommunikation med våra intressenter

Då vi nu är listade på Nasdaq First North så har vi ett regelverk att
förhålla oss till vad gäller informationsgivning. Det sätter vissa
gränser men ger oss även möjlighet att kommunicera via ett antal
alternativa informationskanaler. All information publiceras även på
vår hemsida och jag vill uppmuntra alla att anmäla sig som
prenumeranter där. Då kommer ni med automatik att få alla nyheter
sända till den mailadress ni angivit.

God Jul och fortsättning!

När jag nu sammanfattar det år som går mot sitt slut så känns det
verkligen som att vi under 2018 tagit ett antal stora och avgörande
steg på väg mot att etablera Axolot Solutions som en leverantör av
unika lösningar för rening och recirkulation av processvatten. Jag
kan garantera att hela teamet i bolaget är fyllda med energi och
framtidstro och vi nu ser fram emot ett otroligt spännande 2019!

Helsingborg 2018-12-19

Mårten Olausson

VD

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070-5840617, mejl:
marten.olausson@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070-8171112, mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som
säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att
erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl
beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är
kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta
innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och
bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North,
Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axolot-solutions-holding-ab/r/axolot-solutions...
https://mb.cision.com/Main/17479/2704682/966376.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.