Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT  Januari - Juni 2020

Sammandrag av andra kvartalet 2020

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 019 tkr (607 tkr för motsvarande kvartal 2019), som en följd av ökade provkörnings- och kundsamarbetsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Detta är Axolots högsta omsättning hittills för ett enskilt kvartal.
 • Övriga intäkter uppgick till 11 tkr (107).
 • Rörelseresultatet blev -5 309 tkr (-7 604), där det förbättrade resultatet har att göra med ökad fakturering i kombination med att de första effekterna av Axolots Covid-19 relaterade åtgärdspaket börjar synas.
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,29).
 • Likvida medel vid utgången av juni 2020 var 9 700 tkr.

Operativt

 • Ett flertal provkörningskontrakt har tecknats under kvartalet, i Finland och Sverige. Samtidigt har kunders beslut om kommersiella investeringar skjutits på framtiden som en följd av osäkerheterna kring Covid-19.
 • Axolot har en beredskap för att kunna börja leverera kommersiella anläggningar så snart marknadsläget tillåter.
 • Två patent har beviljats, varav ett i Sverige och det andra i USA.
 • Avtal tecknades med Fortum Waste Solutions kring steg två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt förorenad jord, vilket innebar design av moduler till Fortums koncept.

Kvartal 1-2 2020

 • Nettoomsättningen för första halvåret 2020 var 1 744 tkr (776 tkr för motsvarande period 2019), vilket är mer än en fördubbling från motsvarande period i fjol.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 457 tkr (107), och detta avser huvudsakligen bidrag från finska jordbruksmyndigheten till ett reningsprojekt som startade under 2019.
 • Rörelseresultatet för första halvåret blev -11 546 tkr (-13 273).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Ett åtgärdspaket implementerades i slutet av mars månad, föranlett av det kraftigt försämrade marknadsläget som en följd av Covid-19. Det har därmed skett uppsägningar av viss personal och neddragning av konsultuppdrag, vilket ännu inte har gett full effekt i resultaträkningen på grund av uppsägningstider och fullföljande av vissa projekt. Som också tidigare meddelats beslutade styrelsen om att vissa roller i ledningsgruppen ska samordnas. Forskningschef Martin Ragnar skulle därmed ta över som ny VD för Axolot senast från augusti 2020. VD-bytet har nu skett, per 1 juli 2020.
 • Årsstämman i maj 2020 beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag inför årsstämman.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I enlighet med vad som tidigare har meddelats har Martin Ragnar tillträtt som VD och koncernchef, per 1 juli 2020.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.