Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Axonkids: Halvårsrapport januari - juni 2017 Axonkids AB

Rekordförsäljning och lönsamhet på ny nivå

Andra kvartalet i sammandrag

· Omsättningen ökade med 127 procent till 24 115 KSEK (10 627),
vilket var den högsta tillväxttakten sedan starten.

· Rörelseresultatet förbättrades till 2 043 KSEK (226).
· Resultatet före skatt blev 1 980 KSEK (151).
Första halvåret i sammandrag

· Omsättningen ökade med 92 procent till 38 439 KSEK (20 007),
vilket var den högsta tillväxttakten sedan starten.

· Rörelseresultatet förbättrades till 2 888 KSEK (241).
· Resultatet före skatt blev 2 670 KSEK (32).
(Se bifogad PDF för diagram)

Finansiell Kv 2 Kv 2 Förändr 6M 6M Förändr
översikt
Tusentals kronor 2017 2016 % 2017 2016 %
Nettoomsättning 23 534 10 192 131% 37 418 19 305 94%
Ebitda 4 180 420 896% 5 236 622 742%
Rörelseresultat, 2 043 226 803% 2 888 241 1098%
ebit
Resultat före 1 980 151 2 670 32
skatt
Resultat per 0,20 0,02 0,28 0,00
aktie (SEK)
Antal utestående 9 700 8 200 9 700 8 200
aktier, tusental

VD-kommentar

Det första halvåret var en milstolpe för Axkid då vi med hjälp av en
fin tillväxt lyfte resultatet till en helt ny nivå. Det andra
kvartalet var starkare än väntat och omsättningen mer än
fördubblades. Förutom en stark underliggande tillväxt lyftes
försäljningen i kvartalet extra högt av order som inte kunde
levereras under det första kvartalet. Vi har under kvartalet ökat
produktionstakten och ligger nu i fas. I kvartalet såg vi en stark
tillväxt i Europa. Regionen börjar få upp ögonen för bakåtvänt åkande
samtidigt som vi har konkurrenskraftiga produkter.

EBITDA-resultatet på 4,1 MSEK gav en marginal på dryga 17%.
Förbättringen är dels ett resultat av ett idogt arbete med att
effektivisera produktionen och dels högre volymer. Vi har inte heller
hunnit resursförstärka i samma takt som försäljningen vilket vi
skulle behöva för att säkra framtida tillväxt. Men att vi får en så
fin resultatutväxling på högre volymer och når en marginal som ligger
högre än vårt långsiktiga mål visar att vi har ett mycket väl
fungerande produktionsled och en skalbar organisation. Det ger oss en
stabil plattform för tillväxt, vilket bådar gott för framtiden.

Rörelseresultatet blev 2 MSEK och det påverkades negativt av en
nedskrivning på 1,9 MSEK av upparbetade kostnader. Nedskrivningen är
en konsekvens av att vissa produktmodeller kommer att utgå för att
bereda plats för nya innovativa produkter.

På det stora hela är jag mycket nöjd med utvecklingen och vi känner
att vi ligger rätt i tiden. De säkerhetsmässiga fördelarna med att
åka bakåtvänt är påtagliga och den insikten börjar sprida sig mer och
mer och på allt fler håll i Europa, vilket märks i våra
försäljningssiffror.

Avslutningsvis vill jag påminna om att Europas största barn- och
babymässa, Kind + Jugend, går av stapeln i mitten av september i
Köln. Mässan är årets största marknadshändelse i vår bransch och vi
kommer att finnas på plats och presentera flera nyheter. Så håll
utkik!

Daniel Johansson, VD

Finansiell utveckling

Andra kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 127 procent till 24 115 KSEK (10 627).
Ökningen berodde på en stark utveckling på de flesta av våra
marknader och hjälptes av att bakorder från det första kvartalet
levererades. Bäst tillväxt sågs på den polska och tyska marknaden.

Rörelseresultatet ökade till 2 043 KSEK (226). Förbättringen beror
högre försäljning och på tidigare arbete med att effektivisera
produktionen. En nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader för
gamla modeller påverkade resultatet negativt med 1 927 KSEK.

Resultatet före skatt var 1 980 KSEK (151).

Första halvåret

Nettoomsättningen ökade med 92 procent till 38 439 KSEK (20 007).
Ökningen berodde på en stark utveckling på de flesta av våra
marknader. Bäst tillväxt sågs på den spanska, polska och tyska
marknaden.

Rörelseresultatet ökade till 2 888 KSEK (241). Förbättringen beror
högre försäljning och på tidigare arbete med att effektivisera
produktionen. En nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader för
gamla modeller påverkade resultatet negativt med 1 927 KSEK.

Resultatet före skatt var 2 670 KSEK (32).

Finansiell ställning

Tillgängliga likvida medel uppgick därför till 1,5 MSEK (0,75) vid
periodens slut. Inklusive outnyttjade kreditlinor uppgick de likvida
medlen till 11 MSEK (2,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra
kvartalet till 2,6 MSEK (-0,7)

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick
till 6,2 MSEK (-2,6)

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Nästa informationstillfälle är den 24 november då kvartalsrapport 3
publiceras.

Det går att prenumerera på nyheter från bolaget på Aktietorgets
hemsida under fliken Nyheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/halvarsrapport-januari---juni-2017-...
http://mb.cision.com/Main/11633/2331950/713277.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.