Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

Axonkids: Kommuniké från årstämman

· Till ordförande för årsstämman valdes Thomas Bräutigam.
· Vid stämman var 3 149 479 (32,5%) aktier av totalt 9 700 000
aktier representerade.

· Stämman beslutade:
a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår
2016.

b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag;
samt

c. att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
2016 års förvaltning, samt att bevilja Daniel Johansson som
verkställande direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2016 års
förvaltning.

· Stämman beslutade att välja Thomas Bräutigam till styrelsens
ordförande för tiden fram till nästa årsstämma 2018. Stämman
beslutade, att till övriga styrelseledamöter för tiden fram till
nästa årsstämma 2018 att välja Daniel Johansson, Peter Schön och Tony
Qvist.

· Val av revisorer beslutade stämman att för tiden fram till
årsstämman 2018 omvälja KPMG AB, med den auktoriserade revisorn
Lars-Ola Jäxvik som huvudrevisor.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen om 240,000 kr till
styrelseordföranden och 120,000 kr till envar övrig stämmovald
ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga
rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättnings-
och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till anställda samt ledamöter och
suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

· Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.

· Stämman beslutade att bolagets säte ändras från Mölndals kommun
till Göteborgs kommun.

· Stämman beslutade att bolagets firma ändras från Axonkids till
Axkid

För ytterligare information om årsstämman kontakta VD Daniel
Johansson,

tel. 0704-56 67 33 eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB

AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning
mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning i
bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den
Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en
insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända
enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/kommunike-fran-arstamman,c2273988
http://mb.cision.com/Main/11633/2273988/679931.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.