Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Axonkids: Kvartal 3 ger rekordförsäljning samt förbättrad lönsamhet

Kvartalsredogörelse Juli - September 2016 Axonkids AB

TREDJE KVARTALET SAMMANDRAG

· Kvartalets intäkter uppgick till 12 209 KSEK (4 666)
· Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -425 KSEK (-1 306)
· Kvartalets resultat uppgick till -378 KSEK (-1 102)
· Kvartalets resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,15)
· Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier)
· Likvida medel vid periodens utgång 2 130 KSEK

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 32 216 KSEK (17 797)
· Perioden rörelseresultat (EBIT) uppgick till -184 KSEK (-2 903)
· Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -353
KSEK (-2 612)

· Periodens resultat per aktie: -0,04 SEK (-0,36)
· Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier)

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning
mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning
utanför. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den
Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en
insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända
enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04

VD har ordet

"Kvartal 3 var ett mycket spännande kvartal för oss med en försäljning
långt över tidigare all-time-high. Försäljningen blev 260% bättre
jämfört samma kvartal 2015. Samtliga marknader visar på en stark
tillväxt och det är mycket glädjande att se att våra nyckelmarknader
Spanien, Tyskland, Storbritannien samt vår egen hemmamarknad Sverige
går mycket starkt framåt. Även utanför Europa har det uppkommit nya
möjligheter där vi diskuterar med flera nya distributörer kring
framtida distribution. Kina har inte utvecklats enligt plan och vi
diskuterar just nu med nya lokala partners för att säkerställa en
bättre utveckling .

Glädjande är också att vi redan i augusti ligger över omsättningen för
helåret 2015. Våra produkter har etablerat sig på marknaden och med
ett antal nya produkter runt hörnet känns framtiden än mer spännande.
Detta är något vi också märkte av under den årliga mässan i Köln där
hela branschen samlas, intresset för vår monter var stort och vi fick
här möjlighet att diskutera möjligheter med våra befintliga
distributörer men också chansen att träffa nya kontakter ute i
världen.

Vi har under perioden arbetat med att utveckla vår marknadsplattform
vilket har varit en stor investering för oss under perioden men där
vi också ser att vi framtids säkrar varumärket Axkid. Arbetet är en
viktig del för att kunna aktivera marknadsföringen mot konsumenter
genom hemsida, sociala media samt butiksexponering. De aktiviteter
som gjorts under 2016 har redan fört vår produkt till den mest sökta
produkt inom kategorin bilbarnstol på Prisjakt. Detta har starkt
bidragit till vår försäljningstillväxt under 2016 på den svenska
marknaden.

Lönsamheten är som tidigare nämnts i fokus och vi ser en positiv trend
i försäljningsmarginalen vilket kommer att bidra till fortsatt
förbättrad lönsamhet. För kvartal 3 så har vi dock mycket tunga
kostnadsposter såsom investering i marknadsplattform samt utökad
närvaro på mässor vilket uppgår till ca 1,1 miljoner kronor vilket
ger en negativ effekt på resultatet för kvartalet. Detta är
engångskostnader som är strategiskt viktiga för att kunna ta
ytterligare ett steg i försäljningen och etableringen av Axonkids på
marknaden."

Daniel Johansson
VD Axonkids

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

· Axonkids ställde ut på den största barn och babymässan i Europa,
Kind & Jugend i Köln, som gick av stapeln den 15 till den 18
september. Axonkids träffade på mässan sina distributörer i Europa
och Kina för att diskutera möjligheterna för respektive område.

· I samband med mässan breddades distributionsnätet i Europa då
avtal slöts med upparbetade kontakter i Tjeckien, Slovenien och
Kroatien, vilka kommer att satsa på Axonkids under hösten.

· På mässan Kind & Jugend lanserades också den nya produkten Wolmax
som är en bakåtvänd bilbarnstol upp till 25kg. Mottagandet var
positivt och order motsvarande ca 1 miljon kronor tecknades av denna
produkt för leverans under hösten av distributörerna i Tyskland,
Polen, Spanien samt större kunder i Sverige.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Axonkids AB lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 24 februari 2017 då publicering
sker av bokslutskommuniké.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Aktietorgets hemsida
www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera
anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

21 oktober 2016

Axonkids AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axonkids/r/kvartal-3-ger-rekordforsaljning-sam...
http://mb.cision.com/Main/11633/2105899/578198.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.