Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

B3 Consulting Group AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas
härmed till extra bolagsstämma som äger rum fredag den 15 november
2019 kl. 10.00. Den extra bolagsstämman kommer att avhållas i
bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen
påbörjas kl. 09.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag
den 8 november 2019,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
måndag den 11 november 2019, kl. 12.00, under adress B3 Consulting
Group AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon
till 08-410 143 40 (uppge anmälan till extrastämma) eller per e-post
till stamma@b3.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman
(s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara
verkställd den 8 november 2019 och bör begäras i god tid före denna
dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman
ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom
registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger
sin postadress.

För fullständig kallelse, se bifogat pressmeddelande.

För mera information kontakta gärna Annette Björklund, Investor
Relations, annette.bjorklund@b3.se, tel 072-7007082

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag
och har idag över 650 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta
företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med
hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också
efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter,
erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med
toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI
Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar
framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett
rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge,
Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och
Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på
www.b3.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/b3-consulting-group-ab--publ-/r/kallelse-till...
https://mb.cision.com/Main/13779/2936052/1125771.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.