Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

B3IT Management AB (publ): B3IT ökar intäkter 22%, resultat 51%

Tredje kvartalet, juli - sept 2016

· Omsättningen uppgår till 100,1 (81,7) MSEK, vilket ger en tillväxt
om 22,5 (27,5) procent, varav 20,3 (12,3) procent organiskt

· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till
7,9 (5,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,9 (6,7) procent

· Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 6,5 (4,3) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 6,5 (5,3) procent

· Resultat efter skatt uppgår till 3,9 (2,6) MSEK
· Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,41 (0,32)
SEK

Nio månader, jan - sept 2016

· Omsättningen uppgår till 340,0 (268,0) MSEK, vilket ger en
tillväxt om 26,9 (22,6) procent, varav 19,1 (14,0) procent organiskt

· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgår till
31,6 (25,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 9,3 (9,6) procent

· EBITDA justerat för noteringskostnader om 2,9 MSEK uppgår till
34,5 (25,6) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 (9,6) procent

· Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 27,5 (22,4) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 8,1 (8,4) procent

· EBIT justerat för noteringskostnader uppgår till 30,4 (22,4) MSEK,
vilket ger en rörelsemarginal om 8,9 (8,4) procent

· Resultat efter skatt uppgår till 19,7 (15,8) MSEK
· Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,47 (2,19)
SEK

Händelser under niomånadersperioden

· Inom befintligt ramavtal med Stockholms läns landsting tilldelas
B3IT uppdrag som beräknas uppgå till ca 12 000 konsulttimmar

· B3IT får efter ramavtalsupphandlingar förnyat förtroende hos
Försäkringskassan och Statens Tjänstepensionsverk

· B3IT på tredje bästa plats i sin storleksklass när Great Place To
Work utsåg "Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016"

· Aktierna i B3IT noteras på Nasdaq First North Premier med första
handelsdag 13 juni

· Genom nyemitterade aktier tillförs B3IT kapital om 50,0 MSEK före
transaktionskostnader

· B3IT förvärvar den Stockholmsbaserade konsultverksamheten i Site
of Knowledge AB, vilken omsatte cirka 11 MSEK under 2015

· Efter flera års samarbete tilldelas B3IT sitt första ramavtal med
Com Hem

Händelser efter periodens slut

· B3IT får efter ramavtalsupphandlingar förnyat förtroende av
Arbetsförmedlingen och Centrala Studiestödsnämnden

· B3IT kallar till extra bolagsstämma 18 november avseende emission
av teckningsoptioner

För fullständig rapport se bilaga.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99

Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82,
annette.bjorklund@b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9
november 2016 kl 08.00 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/b3it-okar-intakter...
http://mb.cision.com/Main/13779/2118743/587092.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.