Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

B3IT Management AB (publ): Fortsatt kraftig tillväxt, satsningar som utvecklar affären

"Tillväxten för B3IT fortsätter oförtrutet på fjortonde året i rad med
ett nytt omsättningsrekord för ett tredje kvartal på 130 MSEK.
Förutom att växa snabbt utvecklar vi även våra affärer inom nya
områden. Det är en källa till stor glädje för mig när driftiga
entreprenörer väljer B3IT som bas för att förverkliga sina
affärsidéer. Med de satsningar vi gjort under året, har vi lagt grund
för en fortsatt rask utveckling i syfte att fortsätta den resa som
hittills gett 56 kvartal i följd med lönsamhet kombinerat med hög
tillväxt."

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT. För hela VD-ordet, se bilagd
rapport.

Tredje kvartalet, juli - september 2017

· Omsättningen uppgår till 129,7 (100,1) MSEK, vilket ger en
tillväxt om 29,6 (22,5) procent, varav 4,1 (20,3) procent organiskt

· Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 3,9 (6,5) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 3,0 (6,5) procent

· Tillväxtsatsningar belastar kortsiktigt rörelseresultatet.
Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 40 (19)
under tredje kvartalet.

· B3IT förvärvar 100 procent av konsultbolaget Sentensia Q AB med en
omsättning om 49,0 MSEK och ett rörelseresultat om 6,2 MSEK det
senaste verksamhetsåret

· Resultat efter skatt uppgår till 1,5 (3,9) MSEK
· Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,19 (0,41)
SEK

Nio månader, januari - september 2017

· Omsättningen uppgår till 431,5 (340,0) MSEK, vilket ger en
tillväxt om 26,9 (26,9) procent, varav 10,5 (19,1) procent organiskt

· Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 17,5 (27,5) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 4,1 (8,1) procent

· Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 119 (42)
under årets första nio månader. Från 1 oktober 2016 innebär det en
ökning med 129 (55) medarbetare

· Resultat efter skatt uppgår till 10,6 (19,7) MSEK
· Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,38 (2,47)
SEK

Se bilaga för fullständig rapport.

För ytterligare information kontakta:

Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82,
annette.bjorklund@b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8
november 2017 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/fortsatt-kraftig-t...
http://mb.cision.com/Main/13779/2385193/747854.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.