Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

B3IT Management AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i B3IT Management AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i B3IT Management AB (publ) som hölls fredagen
den 18 november 2016 beslutades att i enlighet med styrelsens
tidigare offentliggjorda förslag införa ett incitamentsprogram
omfattande totalt 120 000 teckningsoptioner riktat till vissa ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i B3IT
Management AB (publ). Teckning av aktier i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 21
oktober 2019 till och med den 21 november 2019. Teckningskursen per
aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen
enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget
under en period av 20 dagar fram till och med den 17 november 2016.
Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 12 000 kronor vilket
motsvarar en utspädning om cirka 1,6 procent av det totala antalet
aktier och av det totala röstetalet i bolaget.

För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, IR-ansvarig, annette.bjorklund@b3it.se, 072-700 70
82

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora
konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och
förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla
teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin
affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter
att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap
och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda
kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work
(GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en
långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 364 medarbetare den 30
september 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett
rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm,
Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är
B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på
www.b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
november 2016 kl. 17.00 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/kommunike-fran-ext...
http://mb.cision.com/Main/13779/2126152/592125.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.