Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 19 maj beslutades
följande:

· Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2015.

· Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015
ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.

· Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

· Stämman beslutade att ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå
till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till var och en av de
övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i
Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att
arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen
särsklid ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt
att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom
av styrelseledamot helägt bolag.

· Styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult,
Peter Hentschel och Christian Kinch omvaldes. Marie
Wickman-Chantereau valdes in som ny styrelseledamot. Stanley Brodén
omvaldes som styrelsens ordförande.

· Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet
för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

· Årsstämman antog valberedningens förslag till instruktioner för
valberedningen.

· Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare beslutades.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande 2016-05-19, kl.16.45.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 0708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro,
som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar
vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.
Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska
användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta
bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv,
höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för
sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och
patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som
motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på
i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med
Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget
har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar,
centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett
tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och
Latinamerika. Företaget har omkring 60 medarbetare runt om i världen,
främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i
Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på
www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-hold...
http://mb.cision.com/Main/9686/2013322/518337.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.