Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard säkerställer treårig finansiering

Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på
totalt 180 Mkr från Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), i form av en
checkräkningskredit på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr.
Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett
lån från bolagets huvudaktieägare.

"Vi har under en tid arbetat aktivt med att refinansiera Bactiguard
till attraktiva villkor. Därför är vi glada över att kunna
kommunicera att vi säkerställt en treårig kreditfacilitet hos vår nya
husbank SEB, som ersätter både nuvarande bank-finansiering och lånet
från våra huvudaktieägare," säger Cecilia Edström, tf CFO.

Kreditfaciliteten som löper i tre år består av en checkräkningskredit
på 30 Mkr och ett banklån på 150 Mkr. Faciliteten ersätter därmed det
banklån på 100 Mkr som förfaller 31 december 2017, nuvarande
checkräkningskredit på 30 Mkr och det lån från bolagets
huvudaktieägare på 50 Mkr som förfaller den 30 juni 2018. Det nya
banklånet på 150 Mkr amorteras med totalt 35 Mkr under löptiden.

Kreditfaciliteten omfattas av sedvanliga covenants. Därmed upphör
huvudaktieägarnas borgensåtaganden för finansieringen av bolaget.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-08 kl. 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-sake...
http://mb.cision.com/Main/9686/2385042/747741.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.