Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard vinner CVK-upphandling i Sverige

Bactiguard har vunnit sin första svenska upphandling av centrala
venkatetrar (CVK) för Region Skåne. Kontraktet är en ramavtal som
möjliggör för sjukhusen i Skåne att köpa Bactiguards
infektionshämmande centrala venkatetrar (BIP CVC), under minst två
år.

"Universitetssjukhuset i Lund har återkopplat mycket positivt efter
att de använt våra centrala venkatetrar under ett års tid, och till
följd av det har regionen nu valt att tillgängliggöra dem för alla
sjukhus genom att upphandla produkterna centralt", säger Nina
Nilsson, SVP Sales and Marketing.

Avtalsperioden sträcker sig från oktober 2018 till oktober 2020.
Region Skåne har sedan rätt till förlängning av avtalet i upp till
två (2) år. I enlighet med upphandlingslagstiftningen kommer den
upphandlande myndigheten att teckna det formella avtalet när den s.k.
avtalsspärren löper ut 2018-07-30.

Sedan 2017 finns även Bactiguards urinkatetrar, BIP Foley Catheter i
latex och BIP Foley Catheter Silicone, upphandlade i Region Skåne.

Centrala venkatetrar med Bactiguards ytskikt har visat sig kunna
reducera blodinfektioner med upp till 50 procent i en randomiserad
kontrollerad klinisk studie.1 Dessutom visar en nyligen publicerad
studie på Karolinska Universitetssjukhuset att produkten gav
signifikant färre komplikationer (eng. adverse events) än en produkt
utan ytskikt.2

En vanlig komplikation vid behandling med CVKer, utöver infektioner,
är trombosbildning. I en ex vivo studie där man använde
Trombin-Anti-Trombin (TAT) som markör för trombosrisk, såg man lägre
halter av TAT vid använding av BIP CVC i jämförelse med en kateter
utan ytskikt, vilket indikerar lägre risk för trombosbildning.3

Referenser:
1. Goldschmidt H.et al., Zbl. Bakt. 1995; 233: 215-223.
2. Björling G et al., J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2017 Nov 6.
3. Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl.
Biomater.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard.
Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber
och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner
i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-vinn...
http://mb.cision.com/Main/9686/2578004/880530.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.