Du är här

2017-10-04

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för
infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device
Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad
eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och
marknadsacceptans i grannlandet Kina.

Medical Device Control Office i Hongkong, har meddelat att man ger
regulatoriskt godkännande för Bactiguards infektionshämmande centrala
venkatetrar för infektionsprevention (BIP CVC). Godkännandet kommer
långt tidigare än förväntat. Därmed kommer Bactiguard att kunna
påbörja marknadsföringsaktiviteterna 8-9 månader tidigare än
planerat.

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Hongkong för
infektionshämmande urinkatetrar (BIP Foley) och påbörjade
försäljningen 2016. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan
erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv
infektionsprevention till sjukhusen i Hongkong

Det läggs allt större fokus på att förebygga kateterrelaterade
infektioner, särskilt inom intensiv- och cancervården där flertalet
patienter är infektionskänsliga och behandlas med hjälp av centrala
venkatetrar.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda
CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de
vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder
medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]
(http://file///G:/Communication/Pressmeddelanden/2017/171004%20Bactiguard...).
Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar
då lidande för patienterna samt ökad dödlighet och förhöjda
sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med
antibiotika, vilket ökar risken för uppkomsten av multiresistenta
bakterier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rugfelt, COO, mobil +46 708 724 739

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///G:/Communication/Pressmeddelanden/2017/171004%20Bactiguard...)
Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguards-cen...
http://mb.cision.com/Main/9686/2359667/731188.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.