Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-04

Bactiguard Holding AB (publ): Fakta om Bactiguards teknologi

Bactiguards beprövade och patenterade teknologi är bolagets viktigaste
tillgång. Med anledning av artiklar i tidningen Svenska Dagbladet
vill Bactiguard därför klargöra viktiga fakta.

I tidningen Svenska Dagbladet publiceras idag en artikel som handlar
om Bactiguards teknologi. Eftersom artikeln inte ger en rättvisande
bild vill Bolaget med detta pressmeddelande sammanfattningsvis
presentera den fakta och de kliniska evidens som finns för att
Bactiguards teknologi har dokumenterad effekt på vårdrelaterade
infektioner.

Bactiguard har en patenterad teknologi, i form av en
ädelmetallbeläggning, som förhindrar bakterietillväxt på
medicintekniska produkter och minskar därmed risken för uppkomst av
vårdrelaterade infektioner. Genom att minska infektionsrisken minskar
Bactiguards teknologi även behovet av antibiotika, vilket förhindrar
spridningen av multiresistenta bakterier.

Detta skiljer Bactiguard från konkurrenter på marknaden som använder
sig av exempelvis en antibiotikabeläggning, som kan bidra till
antibiotikaresistens, eller en beläggning som frigör giftiga ämnen
för att döda bakterierna. Bactiguards teknologi har därmed en stor
fördel eftersom den vävnadsvänliga ytan reducerar infektioner utan
negativa biverkningar.

Några av världens mest respekterade institutioner när det gäller
godkännanden av medicin- tekniska produkter, bland annat det
amerikanska läkemedelsverket FDA och dess japanska motsvarighet, har
godkänt Bactiguards teknologi. Dessa godkännanden omfattar både
patientsäkerhet och klinisk effekt. Även det amerikanska
smittskyddsinstitutet CDC rekommenderar användning av antimikrobiella
katetrar av Bactiguards typ.

Bactiguards beläggning har sedan mitten av 1980-talet testats i 37
kliniska studier, i åtta länder och på över 100 000 patienter.
Studierna påvisar att kateterrelaterade infektioner och
bakterietillväxt i urinen reduceras med Bactiguards ytskikt. Den
genomsnittliga påvisade reduktionen av kateterrelaterade
urinvägsinfektioner uppgår i dessa studier till 39 procent och upp
till 60 procent i flera större studier. Baserat på bland annat dessa
studier har FDA och andra myndigheter verifierat att Bactiguards
teknologi har effekt och minskar kateterrelaterade infektioner och
därför godkänt den för användning i patient.

En av de senaste genomförda studierna[1]
(http://file///M:/Communication/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20Fakta%...'s%20teknologi%20140704.docx#_ftn1)
påvisar att urinvägskatetrar belagda med Bactiguards ytskikt minskar
antalet symtomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner med 47-58
procent och antibiotikaanvändningen med 60 procent.

"Bactiguards teknologi har kliniskt bevisats reducera
kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Den är dessutom den mest
väldokumenterade och effektiva teknologin för detta ändamål som jag
känner till", säger Dr William R. Jarvis,[2]
(http://file///M:/Communication/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20Fakta%...'s%20teknologi%20140704.docx#_ftn2)
en av författarna bakom den senast genomförda studien och tidigare
under många år verksam vid CDC.

Hittills har det inte rapporterats något enda fall av biverkningar
från de 130 miljoner katetrar med Bactiguards beläggning som använts
i patient sedan 1995.

"Cirka 130 miljoner katetrar med Bactiguards beläggning har använts i
patient sedan 1995. Nära hälften av alla kvarliggande
urinvägskatetrar som säljs i USA har Bactiguards beläggning och har
funnits på marknaden i nästan 20 år. Detta hade inte skett om
produkten inte haft avsedd effekt. Särskilt mot bakgrund av att
sjukhusen betalar fem gånger mer för Bactiguards katetrar jämfört med
vanliga katetrar", säger VD Johan Rugfelt

Det finns två globalt accepterade kriterier som ska uppfyllas för att
infektionen skall anses vara kateterrelaterad: patienten ska ha
katetern i mer än två dagar och infektionen ska uppstå under tiden
katetern sitter i patienten eller högst två dagar efter borttagandet.

Den studie som publicerats i the Lancet och som Svenska Dagbladet
refererar till uppfyller inget av dessa globalt accepterade
kriterier. Produkten har i studien endast varit i patient under två
dagar i genomsnitt, vilket alltså är en för kort tid. Dessutom mättes
antalet infektioner i upp till sex veckor efter borttagandet av
katetern, vilket medför att de kan vara orsakade av andra faktorer.
Sammantaget gör detta att studien är mindre relevant. Studien har
också kritiserats av flera välrenommerade forskare, bland annat
docent Olof Akre.

"Den samlade kliniska evidensen från ett 40-tal studier och de
praktiska erfarenheterna från användning av över 130 miljoner
katetrar i sjukvården visar att vår teknologi effektivt motverkar
infektioner. Den marknadspenetration vi uppnått i två av världens
tuffaste marknader, USA och Japan, är talande", säger VD Johan
Rugfelt.

Läs mer om kliniska studier på:
http://www.bactiguard.se/about/the-solution-2/

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///M:/Communication/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20Fakta%...'s%20teknologi%20140704.docx#_ftnref1)
Lederer, Jarvis, Thomas, Ritter

Wound Ostomy Continence Nurses Society, 2014
Multicenter Cohort Study to Assess the Impact of a Silver-Alloy and
Hydrogel-Coated Urinary Catheter on Symptomatic Catheter-Associated
Urinary Tract Infections.

Länk till artikel i PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24922561

[2]
(http://file///M:/Communication/Pressmeddelanden/Pressmeddelande%20Fakta%...'s%20teknologi%20140704.docx#_ftnref2)Dr
William R Jarvis är en av USAs främsta experter inom
infektionskontroll. Han har sin medicinexamen från University of
Texas, Houston och har bl.a. arbetat på USAs smittskyddsinstitut
(Centers of Disease Control and Prevention) över 20 år. Dr Jarvis har
hedrats av SHEA (Society of Healthcare Epidemiology of America) genom
instiftande av ett särskilt stipendium som utdelas varje år "The SHEA
William Jarvis Award".

Länk till biografi för William R Jarvis:
William Jarvis, MD - Jason and Jarvis Associates
(http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QF...)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
växel: +46 8 440 58 80

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
+46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att
förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen
och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla
infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade
ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka
bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade
urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste
åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade
katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en
stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern,
Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013 ca 130 MSEK och har ca
60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar
i Markaryd och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/fakta-om-bactig...
http://mb.cision.com/Main/9686/9612518/263942.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.