Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Bactiguard Holding AB (publ): Ny klinisk studie visar färre incidenter (adverse events) med Bactiguards centrala venkateter...

En nyligen publicerad klinisk studie* genomförd på Karolinska
Universitetssjukhuset visar att Bactiguards infektionsförebyggande
centrala venkateter - BIP CVC hade signifikant färre incidenter
(adverse advents) jämfört med en standard central venkateter.
Studien visar dessutom att Bactiguards ytskikt av ädelmetall inte
exponerar patienterna eller miljön för någon risk vid användning i
blod.

"Den här studien bekräftar att Bactiguards ytskikt är beständigt och
säkert för patienter även i blodapplikationer och den visar lovande
resultat vad gäller förmågan att minska kateterrelaterade
komplikationer som sepsis och trombos", säger Gunilla Björling,
medicine doktor och forskare vid Röda Korsets Högskola och Karolinska
Institutet, som är första författaren till publikationen.

Studien genomfördes på patienter som genomgick större bukoperationer.
34 patienter randomiserades i två grupper, 12 patienter behandlades
med standard-venkateter utan ytskikt och 22 patienter med Bactiguards
venkateter. När utfallet avseende incidenter (adverse events)
jämfördes, påträffades inga i Bactiguard-gruppen medan det
rapporterades fem incidenter (varav 3 kateterrelaterade biverkningar)
i kontrollgruppen.

I studien analyserades även mängden ädelmetaller i patienternas blod
efter användning av BIP CVC. Nivåerna i blod låg långt under
gränsvärdena för tillåten daglig exponering (PDE, Permitted Daily
Exposure) vid kronisk användning och långt under gränsvärden för vad
som krävs för att utveckla mikrobiell resistens. Ädelmetallnivåerna
på katetrarna efter användning i blod visade att ytskiktet är
hållbart under hela användningstiden. Studien är publicerad i Journal
of Biomedical Materials Research och finns tillgänglig på PubMed.

*Björling G, Johansson D, Bergström L, Strekalovsky A, Sanchez J.
Evaluation of central venous catheters coated with a noble metal
alloy-A randomized clinical pilot study of coating durability,
performance and tolerability. Journal of Biomedical Materials
Research B: Applied Biomaterials

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/ny-klinisk-stud...
http://mb.cision.com/Main/9686/2386941/748951.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.