Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Bactiguard Holding AB (publ): Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu
utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april
vid bolagets huvudkontor i Botkyrka.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ)
kommer att bestå av följande representanter:

Jan Ståhlberg (styrelseordförande)
Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i
valberedningen

Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden
Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i
Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem
medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra
röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden
AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de fyra
största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en
ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till årsstämman
2020 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens
ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till
revisor samt, vid behov, förslag till ändringar i nuvarande
instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta
skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per e-post till föjande adress:
valberedningen@bactiguard.se (valberedningen@bactiguard.se
?subject=F%C3%B6rslag)

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett
konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den
31 januari 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD
mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/valberedning-u...
https://mb.cision.com/Main/9686/2938845/1127850.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.