Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BACTIGUARD: INTÄKTER ÖKADE 32% 3 KV, EBITDA FÖRBÄTTRADES

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguards intäkter uppgick till 45,2 miljoner kronor (34,1) en ökning med 32 procent. Justerat för valuta ökade intäkterna med 36 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 1,2 miljoner kronor (-3,1) och rörelseresultatet blev -10,7 miljoner kronor (-14,3).

Periodens resultat uppgick till -10,8 miljoner kronor (-16,1) motsvarande ett resultat per aktie på -0:31 kronor (-0:48).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 miljoner kronor (-3,3).
Författare Direkt-SE