Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Bahnhof: Bahnhofs delårsrapport 2, 2019

22 301 nya kunder!

Storsatsning molntjänster!

Omsättningen uppgick till: 619,2 Mkr (560,2 MSEK)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 85,3 Mkr (82,9
MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 61,9 Mkr (64,6 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till: 49,4 Mkr (40,0 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,46 kr (0,37 SEK)

Nettomarginal: 10,0% (11,5%)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.

Första halvåret 2019 i sammandrag

Det första halvåret 2019 präglas av en fortsatt stark kundtillväxt på
framför allt privatsidan. Under januari till och med den sista juni
2019 växer Bahnhof med 22 301 nya bredbandskunder (netto).

Tillväxten är ett kvitto på att Bahnhofs varumärke är starkt. Vi står
upp för våra kunder, och vi erbjuder marknadens vassaste
bredbandstjänster (med nyligen uppmätta rekordhastigheter i fiber som
redovisats av den oberoende portalen Bredbandskollen).

Företagssidan präglas av fortsatt tillväxt på nätsidan; det vill säga
tjänster med snabbt och pålitligt internet för företag. På
företagssidan genomför vi samtidigt rekordstora investeringar i nya
teknikplattformar. Det handlar framför allt om en strategisk satsning
på molntjänster.

Jämfört med samma period år 2018 fördubblar vi investeringarna i ny
teknik till nästan 62 miljoner kronor. Bahnhof investerar kort sagt
kraftfullt för framtiden, och det belastar i sin tur resultatet.

Rörelseresultatet uppgår till 61,9 MSEK, vilket är en minskning med
-4,2 procent jämfört med samma period år 2018. Samtidigt ökar dock
omsättningen till 619,2 MSEK, vilket är en förbättring med 10,5
procent jämfört med samma period år 2018.

Lönsamheten påverkas under perioden främst av ökade kostnader i
stadsnäten, till följd av prishöjningar från lokala nätägare och
kommunikationsoperatörer.

Bahnhof har nu kompenserat för dessa underliggande kostnadsökningar.
Det kommer framgent att förbättra marginalerna under det tredje och
fjärde kvartalet. Den bästa perioden under det första halvåret var
också juni månad som uppvisade en rörelsemarginal på strax över 12
procent, med en omsättning på 106 miljoner kronor.

Man kan sammanfatta det första halvåret med fortsatt stor tillväxt på
privatsidan, mycket kraftfulla investeringar i teknikplattformar för
främst molntjänster, samt tillfälliga marginalförsämringar, bland
annat till följd av underliggande kostnadsökningar i stadsnät.

Den finansiella situationen är mycket god även om kassaflödet för
perioden är negativt med -55,2 MSEK (-4,8 MSEK). Kassaflödet påverkas
negativt både genom rekordstora investeringar på sammanlagt 62,4 MSEK
(31,2 MSEK år 2018), samt en aktieutdelning i juni på 59,2 MSEK (53,8
MSEK). Den sista juni är likvida medel betryggande 227,3 MSEK (228,7
MSEK).

Prognos år 2019

Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15
procent, med en rörelsemarginal på lägst 12 procent. Denna tillväxt
kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning
av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller
etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva
effekter.

Vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som
erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för
företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de
stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt
på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som
förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är
offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av
tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra
aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och
friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och
vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om
att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större
och globalt perspektiv!

Företagsmarknad

Tyréns AB, Expressen och Åhléns AB väljer Bahnhof.

Totalt svarade koncernens företagsaffär för 215,1 MSEK (190,2 MSEK) av
Bahnhofs omsättning under det första halvåret 2019. Nättjänsterna
växer och Bahnhof levererar kraftfulla bredbandsanslutningar till
företag i hela Sverige. Vi har ett väl utbyggt nät av lokala
fibernoder där vi erbjuder förbindelser på mellan 1 Gbit/s och 100
Gbit/s.

Bahnhofs stomnät, som i sin tur förbinder olika orter i Sverige med
våglängder, är under första halvåret dessutom uppgraderat. Det
möjliggör i sin tur ännu kraftfullare och snabbare
kapacitetstjänster.

Under det första halvåret har vi satsat på att bygga ut och öka
kapaciteten i ett antal av våra befintliga datacenter. Det gäller
till exempel anläggningen "Sparven" i Malmö, som nu erbjuder
fördubblad kapacitet och rackutrymme jämfört med tidigare.

Några företagsaffärer under det andra kvartalet:

Tyréns AB har valt Bahnhof för en colocationaffär med ett stort antal
rackskåp som fördelar sig både mellan Sparven i Malmö och Pionen i
Stockholm.

På motsvarande sätt har Åhléns AB valt Bahnhof för colocation.
Den regionala nätoperatören Utsikt bredband har förlängt en
bostadsrättslösning med Bahnhof-bredband till 4200 lägenheter.
Expressen har valt Bahnhof för ett stort transitavtal avseende
nätkapacitet.

Satsning i Norrland och hållbar IT:

I högskolestaden Umeå har vi slutfört arbetet med en ny tekniknod och
stor arbetsplats i Bågenhuset vid Järnvägstorget. Strategin är att
säkra en bred kompetensförsörjning av IT-tekniker och personal, samt
ge utökad service till våra kunder.

Bahnhof är det IT-företag bland operatörerna som drivit miljötänkandet
längst. Vi är ledande på grön IT genom storskalig återvinning av all
överskottsenergi från våra datahallar.

Vi kommer framgent att lyfta fram detta mer i marknadsföringen av våra
gröna och hållbara molntjänster, som här skiljer sig från de flesta
konkurrenter.

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 341 230 privatkunder den sista juni 2019. Det är en
tillväxt på sex månader med 22 301 nya hushåll (netto) som alla har
beställt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Bahnhof har ett varumärke som står för teknisk spetskompetens och
pålitlighet, men också för en syn där vi värnar den fria
kommunikationen, genom att vi tar ställning i ett antal mer
ideologiska frågor om till exempel nätfrihet och innehåll.

Tekniskt erbjuder Bahnhof bäst förutsättningar för en modern
mediekonsumtion. Vi är övertygade om att traditionell tablå-TV inte
längre är avgörande för hushållens val av operatör. Istället handlar
det om att ge blixtsnabbt bredband för alla typer av strömmad media
via internet. Det är du som konsument som avgör vad du vill se och
när - inte din operatör.

De affärsmodeller som vilar på kabel-TV-tänkande, där man låser in
kunder med traditionella kanalpaket, ger ofta dyrare och sämre
tjänster. Bahnhof satsar därför istället på blixtsnabbt bredband.
Med våra fibertjänster kan den som vill få 10 gigabit till sin
lägenhet, bostadsrätt eller villa.

Bahnhof är idag den största aktören i öppna stadsnät. Vi har stor
erfarenhet av att driva tekniktjänster tillsammans med
samarbetspartners som lokala nätägare och kommunikationsoperatörer.

Vi förbättrar målmedvetet flöden och kontaktvägar till våra partners,
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kundkontakt och
felavhjälpning. Men ibland drabbas vi av lokala fel i stadsnät som
tyvärr ligger utanför vår kontroll, och som får konsekvenser i
kundledet.

Bahnhof har en grundsyn som bygger på att det personliga bemötandet
inte kan ersättas av maskiner, men att man måste ta tillvara
automatiseringar och effektiviseringar full ut.

Vi är här övertygade om att en kundtjänst i egen regi är en
förutsättning för att utveckla och förbättra tjänster och service. Vi
driver i detta sammanhang två stora arbetsplatser i Dalarna
(Borlänge) och i Västerbotten (Umeå).

Elementica - framtidens datacenter!

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt
men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27%
av omkring 1 500 övriga ägare.

Aktuell status:

Under det första halvåret har Elementica investerat totalt 14 miljoner
kronor i förberedande arbeten. Det handlar främst om rivning av den
befintliga byggnaden på Midskogsgränd 11-13 i Hjorthagen i Stockholm
(som sker tillsammans med entreprenören Peab).

Syftet är att möjliggöra bygget av molndatahallen Elementica, och
förbereda färdig byggbar tomt till senhösten 2019. Fastigheten är
belägen på mycket attraktiv mark i Stockholms innerstad, och sedan
december 2018 helägd av Elementica.

Styrelsen undersöker fortsatt förutsättningarna för att ändra
ägarbilden i Elementica, på så vis att bolaget blir ett 100 procent
helägt dotterbolag till Bahnhof AB. Det finns fördelar med en helägd
anläggning, både på kostnads- och försäljningssidan. Beslut om
projektets framtid, kommer att tas på bolagsstämma, eller extra
bolagsstämma för vilken tidpunkt bestäms senare.

VD har ordet

Nu förändrar vi operatörsrollen!

Bahnhof har det senaste året målmedvetet satsat på att utöka vårt
tjänsteutbud. I grunden finns ett synsätt där vi suddar ut gränserna
mellan de tjänster som levereras i datahallar i molnet, och vad man
kan kalla traditionellt bredband.

Sammanlagt investerar Bahnhof närmare 62 miljoner kronor i bland annat
en ny och skalbar molnplattform, med målet att lansera en
uppgradering av produktlinjen under hösten.

En del i denna framtidssatsning är att vi parallellt också förstärker
vårt nät, så att vi nu ökat kapaciteten även på mer finmaskig nivå
till 100 Gbit/s. Det är ett arbete som pågått under hela det första
halvåret.

Bahnhof ska sälja och leverera tjänster "på kran". Kunderna ska till
exempel kunna beställa brandväggar, lagring, serverplats, plattformar
för strömmad media, säkerhetstjänster, databaser och betaltjänster på
ett smidigt sätt, utan att behöva genomföra egna installationer,
eller vara hänvisade till specialiserade system och hårdvara.

All kommunikation går via snabba fiberförbindelser som i sin tur
kommunicerar med molntjänster.

...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.