Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Bahnhof: Bahnhofs delårsrapport Q3 2019

ELEMENTICA

- Framtidens datacenter!

Bahnhof - Sveriges

nöjdaste kunder!
(Källa: Svenskt Kvalitetsindex oktober 2019)

Omsättning:

328,3 Mkr!

Ökning +15%

(jämfört tredje kvartalet 2018)

Omsättningen uppgick till:

328,2 Mkr (285,3 MSEK)

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till:

51,3 Mkr (49,9 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till:

38,7 Mkr (40,2 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till:

30,8 Mkr (31,4 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till:

0,29 SEK (0,29 SEK)

Nettomarginal:

11,8% (14,1%)

Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2018.

Mycket stark återhämtning jämfört med årets inledning!

Utmärkande för det tredje kvartalet är en fortsatt mycket stark
tillväxt. Det tredje kvartalet ökar omsättningen med 15 procent
(jämfört med samma period 2018). Men det är särskilt glädjande att
även lönsamheten nu åter förbättras. Rörelseresultatet förbättras på
ett utomordentligt bra sätt med 27 procent, jämfört med det andra
kvartalet 2019. Den positiva trenden förstärks ytterligare under
inledningen av det fjärde kvartalet (marginalförbättringarna sker med
full kraft först från september). Bahnhof har investerat stort i
framtidsprojekt som nät och molnplattformar, och frukterna av de
gjorda investeringarna kommer att kunna skördas under 2020.

Under juli till och med den sista september växer Bahnhof med 7 767
bredbandskunder (netto) på privatmarknaden. Totalt har Bahnhof 348
997 hushåll som bredbandskunder den sista september.

På privatsidan fokuserar vi särskilt på höghastighetstjänsten 10 000
Mbit/s (10 Gbit/s) till bostadsrättsföreningar. Bahnhof har tidigare
levererat samma exklusiva fibertjänst till villor, men kan nu även i
större skala erbjuda detta till hushåll i bostadsrättsföreningar.

I slutet av oktober 2019 presenterades "Svenskt Kvalitetsindex" stora
undersökning om internet- och telekomoperatörernas kundnöjdhet.
Bahnhof får högst betyg i mätningen!

SKI har totalt genomfört 3 270 personliga intervjuer, och enligt
konsumenterna själva har Bahnhof den bästa kundtjänsten (jämfört med
Telia, Telenor, Comhem, Tele2, Tre, Ownit samt de mindre
branschkonkurrenterna).

På företagssidan fortsätter vår satsning på molntjänster där vi både
levererar infrastruktur som tjänst, och mer specialiserade lösningar
till bland annat media- och finansbranschen. Här har till exempel
Avanza Bank gett Bahnhof förnyat förtroende.

Under det fjärde kvartalet kommer vi inleda lanseringen av nästa
generations molntjänster, där vi under året investerat kraftfullt i
nya molnplattformar för att möta de mest krävande kundernas behov.

Ett led i denna framtidssatsning manifesteras i dotterbolaget
Elementica, där Bahnhof nu avser att förvärva samtliga aktier. Syftet
är att med full kraft kunna driva projektet framåt, med sikte på ny
teknik för stora beräkningskluster. Fastigheten Starkströmmen 1, i
Stockholms innerstad, är nu färdigställt till byggbar mark.

Den finansiella situationen är god. Under det tredje kvartalet
genomför vi fortsatta uppgraderingar av våra teknikplattformar
(datacenter och nät) på sammanlagt 19,8 MSEK (15,3 MSEK). Kassaflödet
är för perioden plus 51,3 MSEK (plus 35,6 MSEK). Den sista september
2019 är likvida medel i Bahnhofs kassa 278,6 MSEK (265,0 MSEK).

Prognos år 2019

Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15
procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Tillväxten
kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning
av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller
etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva
effekter.

Vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som
erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för
företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de
stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt
på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som
förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är
offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av
tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra
aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen
och friheten på nätet.

Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet
och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord.
Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i
kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer,
kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt
perspektiv!

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 110,9 MSEK (98,7 MSEK) av
Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 2019.
Företagsförsäljningen präglas av fortsatt försäljning av bredband
till kontor och arbetsplatser.

Men just på nätsidan växer även andra typer av accessformer, med mer
specialiserade tillämpningar som enkelt kan skräddarsys efter varje
företags unika behov. Under det tredje kvartalet ökar till exempel
försäljningen av mjukvarustyrda nättjänster som SD-WAN (Software
Designed Wide Area Network).

Det sistnämnda är nättjänster som möjliggör snabba uppkopplingar, där
kunden kan knyta ihop många olika kontor och medarbetares mobiler,
till ett eget privat intranät med hög säkerhet. Det här kan ske
oavsett vilken underliggande infrastruktur kunderna har i botten. På
köpet kan leveransprocessen automatiseras och effektiviseras.

Säkra och kraftfulla moln- och servertjänster:

På företagssidan har Bahnhof profilerat sig särskilt på
säkerhetstjänster riktade till mellanstora och större företag. Det
kan gälla media- och finansbranschen, eller aktörer som själva svarar
för tung fysisk infrastruktur och kommunikationer.

Bahnhof erbjuder här ett helhetsperspektiv, där tjänsterna ofta ryms
inom samlingsnamnet IaaS (infrastruktur som tjänst). Det innefattar
både moln- och nättjänster.

Av naturliga skäl kan vi inte utveckla specifika detaljer om enskilda
kundlösningar. Men det är helt klart en fördel att vi kan förena vår
styrka både som stor nordeuropeisk nätoperatör och molnoperatör.
Bahnhof har idag flera banker och kapitalförvaltningsbolag som
kunder.

Under det tredje kvartalet valde kapitalbolaget PCM, Prosperity
Capital Management, Bahnhof för sin infrastruktur. PCM är ett
kapitalbolag som förvaltar tillgångar på 4,4 miljarder dollar.
Bahnhofs teknikplattform ger PCM frihet att disponera sin
infrastruktur med eller utan tilläggstjänster som drift, beredskap,
lastbalansering, antispam, i en storskalig lösning som kan kallas ett
eget privat säkerhetsmoln.

Uppgradering av nätet nu klar!

Bahnhof har nu genomfört en omfattande uppgradering av hela vårt nät.

De flesta lokala länkar som tidigare rymde 10 Gbit/s transmission, är
nu utbytta till 100 Gbit/s. Utöver det har vi investerat i en
fördubblad redundans, där vi byggt ut med nya centrala routers, där
vi även separerar vår nationella lokala trafik, och de som angör
omvärlden som Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix, med mera.
Vi har direktkopplingar mot alla stora aktörer. Vi har även
uppgraderat våra direktkopplingar till Frankfurt och Amsterdam med
100 Gbit/s. I praktiken har Bahnhof nu samma nätmässiga tyngd som de
största nätdrakarna i Norden. Det här möjliggör inte bara säkra och
stabila höghastighetstjänster till alla våra kunder, utan förenklar
också administration och övervakning. Bahnhof har kort sagt ett av
marknadens bäst rustade nät, vilket även innefattar förmåga att
motstå mycket stora överbelastningsattacker.

Bahnhofs nättjänster till kunder består av en bred palett som
innefattar våglängdsnät, corenät, edgenät, datahallsnät,
distributionsnät, accessnät, enskilda kundförbindelser och
stadsnätförbindelser. Utöver detta så finns på lager tre-nivå
mjukvarustyrda SD-WAN tjänster, som i sin tur hänger ihop med de
molntjänster vi levererar i datahallarna.

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 348 997 privatkunder den sista september 2019. Det
är en tillväxt på tre månader med 7 767 nya hushåll netto, som har
valt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Ett snabbt växande område är bostadsrättsföreningar där vi förutom
Sveriges snabbaste uppkopplingar till privatpersoner (10 Gbit/s) nu
även kan erbjuda Sveriges bästa kundtjänst (källor: Bredbandskollen
samt Svenskt Kvalitetsindex).

Det är glädjande att flera stadsnät nu äntligen börjat framtidsäkra
sina nät med de allra högsta hastigheterna. I botten är det förstås
utvecklingen med "strömmad media", och förändrade konsumtionsvanor
bland hushållen, som driver på de högsta hastigheterna i näten.

Den nya standarden 10 Gbit/s finns redan tillgänglig i några av de
öppna nät vi är verksamma i, och vi hoppas förstås att ännu fler
lokala nätägare följer efter och satsar på att uppgradera sin lokala
infrastruktur.

Kundtjänst arbetar med ett helhetsperspektiv, som innefattar alla led
för leverans av våra tjänster. Vi driver kundtjänst i egen regi. Det
gör det möjligt att driva tjänsteutveckling på ett bättre och mer
innovativt sätt. Det ökar i sin tur engagemang och arbetsglädje hos
medarbetarna.

För att tillgodose kompetens och utveckling finns vi numera både i
Borlänge och Umeå med egna stora och moderna arbetsplatser.

Vi är stolta över att vi i relation till andra bolag får ett bättre
betyg. Men det innebär inte att vi är felfria. Bahnhofs arbete
fortskrider naturligtvis på att ytterligare förbättra kundnöjdheten.

Elementica

- framtidens datacenter!

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt
men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27%
av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica är ägare av fastigheten "Starkströmmen 1" på attraktiv mark
i Stockholms innerstad. Rivningen av den äldre befintliga byggnaden
på Midskogsgränd 11-13 i Hjorthagen är i princip klar (i början av
november). Byggstart av den nya anläggningen är preliminärt planerad
till våren 2020.

Nu står vi i begrepp att ta nästa steg i projektet

Bahnhof AB avser att förvärva samtliga aktier (det vill säga
ytterligare 27,27%) i bolaget Elementica. I samband med detta kommer
en extra bolagsstämma i Bahnhof AB att äga ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.