Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Bahnhof: Delårsrapport 3 2015

Omsättning Q3: 173 MSEK
Vinst Q3: +21 MSEK

Rekord:
9702 nya privatkunder!

Lansering:
ELEMENTICA

TREDJE KVARTALET 2015 I SAMMANDRAG

· Omsättningen uppgick till 173 MSEK (135,4 MSEK).
· Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 MSEK (24,6
MSEK).

· Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till 21,2 MSEK (20,1 MSEK).
· Resultat efter skatt uppgick till 16,1 MSEK (15,7 MSEK).
Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2014

Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK.
Tillväxten är rekordstor i antalet nya kunder, som på privatsidan
växer organiskt växer med 9702 kunder netto. Bahnhof har därmed över
200 000 bredbandskunder med fiber.

I slutet av det andra kvartalet genomfördes ett förvärv av internet-
och telekomoperatören Tyfon. Resultatmässigt påverkar detta
vinstmarginalen något negativt under det tredje kvartalet. Under en
övergångsperiod har bolagen överlappande tekniksystem och här finns
också kostnader av engångskaraktär. Kommande kvartal kommer därmed
att uppvisa en högre vinstmarginal.

På företagssidan fortsätter Bahnhof att rulla ut fiber och
telekomtjänster till hundratals nya företag. Förutom nättjänster
växer molntjänster och managerade tjänster i datahallarna. Bahnhof
lockar särskilt företag och branscher som ställer extrema krav på
datasäkerhet, där affärskritiska företagshemligheter kräver maximal
sekretess.

Bahnhof tar under Q3 en större affär med ett multinationellt bolag som
befinner sig på topp 100-listan över Sveriges största företag.
Affären handlar om att nätmässigt knyta ihop företagets
produktionsindustri i Skåne, med avancerade tjänster i datahallen
Sparven, belägen i det fibertäta telekomkvarteret i centrala Malmö.

Bahnhof har inom ramen för dotterbolaget Elementica nu färdigställt
planen för att uppföra ett stort datacenter på 21 MW i direkt
anslutning till den centrala el- och värmeinfrastrukturen i
Stockholm.

Projektet presenteras närmare på www.elementica.se (ett prospekt
offentliggörs i anslutning till denna kvartalsrapport den 27 oktober
2015). Den som så önskar kan delta i den emission som genomförs i
dotterbolaget under november.

Den finansiella situationen är mycket god. På helårsbasis är
kassaflödet ännu negativt (-13,9 MSEK), vilket beror på det andra
kvartalets utbetalningar på 102 MSEK kontant (avseende utdelning till
aktieägarna samt förvärvet av Tyfon). Bahnhofs likvida medel är den
sista september totalt 98,2 MSEK.

PROGNOS - ÅR 2015

Styrelsens bedömning för helåret 2015 är ett rörelseresultat (EBIT) på
77 MSEK, med en omsättning på 615 MSEK. Prognosen lämnar utrymme för
att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna, men ska
ändå ses som en rimlig kalkyl för helåret.

Vision och långtidsprognos

Bahnhof är en utmanare till de största telekomjättarna. Bahnhof bygger
egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i
allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och
partners som en naturlig del av vår affär.

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn
på tillväxt. Vår styrka är kombinationen av innovationer och
nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk
tillväxt. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och
friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Bahnhofs långtidsprognos är att inom tre år omsätta en miljard kronor
med en vinstmarginal på 12 procent. Tillväxten kommer i allt
väsentligt att vara organisk utan tillskott av kapital eller
utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer,
eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare
positiva effekter.

FÖRETAGSMARKNAD

Totalt svarar företagsaffären för 75,9 MSEK av Bahnhofs omsättning
under det tredje kvartalet 2015, vilket också är ett nytt rekord.
Omkring hälften av omsättningen härrör sig till tjänster i
datahallar, och hälften till nätrelaterade tjänster.

Trots att perioden omfattar de normalt svagare sommarmånaderna är
orderingången rekordstor.

Under slutet av kvartalet genomförde Bahnhof en förstärkning av både
leverans- och säljorganisationen för att snabbt möta den ökande
efterfrågan på bolagets tjänster. Det gäller såväl avancerande
nättjänster som tjänster i datahallarna. En mer nischad och
specialiserad säljkår ökar den redan höga servicenivån ytterligare.

En tydlig trend är övergången från fysisk hårdvara till virtuella
hybridmiljöer. Bahnhof kan erbjuda det bästa ur båda världarna.
Tjänsten virtuellt datacenter gör det möjligt att sömlöst skala upp
och ned stora resurser. Vi erbjuder också speglad lagring mellan våra
olika datahallar.

Bahnhof har intensifierat marknadsföringen mot den internationella
kundgruppen. Tjänsterna marknadsförs via beställningsportalen
www.bahnhof.net

I början av det fjärde kvartalet kom EU-domstolen med ett utslag som
ogiltigförklarar den så kallade "Safe Harbor" principen. Det innebär
att EU inte längre godkänner att personuppgifter om europeiska
medborgare lagras i amerikanska molntjänster (utanför EU).

Det här kan få mycket stora effekter framöver, på ett sätt som gynnar
Bahnhof. Det blir än viktigare för olika företag att driva
IT-tjänster enligt principen "Based in Sweden", det vill säga att
driva tjänster i datahallar på svensk mark och i svensk infrastruktur
- inte i främmande datorer utomlands.

BAHNHOF - EN GLOBAL NÄTOPERATÖR

För att säkerställa kvaliteten på bredband och nättjänster har Bahnhof
valt att anlita amerikanska Dynamic Network Services som ett
oberoende mätinstitut. Det handlar helt enkelt om att kvalitetssäkra
våra IP-tjänster i förhållande till våra konkurrenter.

Världsranking nätoperatörer

98 Bahnhof

135 Telecity (nät och datacenter)

192 Com Hem

193 IP-Only

659 Bredband2

883 GlobalConnect (nät och datacenter)

1170 DGC

1438 AllTele

Källa: DYN.COM (avseende global ranking av ett urval av nätoperatörer,
mätning genomförd den 16 oktober 2015)

PRIVATMARKNAD

Det tredje kvartalet 2015 präglas av rekordstark tillväxt på
privatmarknaden. Antalet hushåll i öppna stadsnät som har bredband
(nästan uteslutande fiber) från Bahnhof, växer organiskt under
perioden med 9702 kunder netto, till totalt 200 744 hushåll den sista
september.

Ur ett marknadsstrategiskt perspektiv har Bahnhof valt att satsa på
själva bredbandstjänsterna till våra kunder (kvalitet, service och
hastighet) snarare än att fokusera på olika typer av
gratiserbjudanden. Bahnhof fortsätter att växa med rekordtakt utan
att behöva pressa marginalerna med prisdumpningskampanjer.

Bahnhof, bäst i test - igen!

I mitten av oktober 2015 kom så äntligen den stora mätningen av hur
nöjda kunder är med olika bredbandsoperatörer. Mätningen (nöjd
kundindex med beteckning "NKI SB Bredband") är gjord på uppdrag av
kommunikationsoperatören Zitius och gäller Svenska bostäder.

(HÄR SKA SKÄRMDUMP IN)

Den visar att Bahnhof utklassar samtliga konkurrenter. Mätningen
omfattar elva olika bredbandsoperatörer. Bahnhof vinner mycket stort
avseende produkt, prisvärdhet, nöjdhet, lojalitet och information.

Telekomnyheterna sammanfattar (20151019):
"Bahnhof har fått överlägset bäst betyg av kunderna när det gäller
områden som Nöjdhet, Lojalitet, Produkt, Information och Prisvärdhet.
Även när det gäller de två återstående mätområdena Service och
Tillgänglighet ligger man med i toppen. Bahnhofs nyligen förvärvade
dotterbolag Tyfon ligger också det med i toppen när det gäller
kundnöjdheten i fibernätet hos Svenska Bostäder."

Bahnhof har tidigare under våren 2015 även vunnit SVT:s stora test av
olika bredbandsoperatörer (med 96% nöjda kunder). I betygsportalen
Trustpilot får Bahnhof också bäst betyg jämfört med konkurrenter. Här
är ett av de senaste inläggen från oktober 2015:

"Under mina drygt 4 år med Bahnhof som fiberleverantör har tiden då
tjänsten varit nere drygt 10 minuter. Billigt med tanke på hur bra
allt fungerar, och man märker verkligen att Bahnhof anställer
kompetent folk då deras routing ut till diverse servrar och
datacenters runt om i Europa och världen är så bra som det bara går.
Bandbredden man får ut är exakt det man betalar för och skiftar inte
vid tider på dygnet då det är mycket trafik.

Efter att ha spelat Counter-strike på en server i Nederländerna med 19
(NITTON) ping så kände jag mig tvungen att köra en traceroute för att
se hur många hopp min anslutning till servern tar. Det visade sig att
jag lämnade Bahnhofs nätinfrastruktur en gång under resan och att
hela vägen till Amsterdam är genom Bahnhof.

Testade vidare på andra servrar runt om i Europa och resultatet var
nästan identiskt varje gång. Rekommenderar starkt om du värnar om din
integritet, vill stödja ett företag som står för ett fritt internet
och vill ha en grym tjänst till ett bra pris!" (källa Trustpilot.se)

(SKÄRMDUMP: TRUSTPILOT MED LISTAN ÖVER INTERNETOPERATÖRER)

Tyfon

I slutet av andra kvartalet förvärvade Bahnhof internetoperatören
Tyfon. Det har förstås påverkat det tredje kvartalet och nästa steg
är att integrera infrastrukturen, så att dubbla eller onödigt höga
kostnader kan elimineras. Frukterna av detta kommer att kunna skördas
under kommande kvartal.

ELEMENTICA

Bahnhofs dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB, har nu
färdiga affärsmässiga förutsättningar för etablering av ett stort
datacenter i Stockholms innerstad - i Hjorthagen i anslutning till
det nya värmeverket. Rättigheter, affärsplan och grundläggande
konstruktionsritningar är framtagna. Tekniken är testad i Bahnhofs
övriga anläggningar sedan flera år tillbaka.

På begäran har vi redan sänt ut skarpa offerter till utländska företag
(men också svenska storföretag). Vi har offererat ett elpris,
inklusive kylning och andra kostnader, till kunderna på 5 ¢ (fem US
dollar cent) per kWh. Det är ett marknadspris som är mer än fyra
gånger så billigt som andra tillgängliga alternativ i Sverige. I
kundledet handlar detta om besparingar på miljontals dollar.

Det är en avgörande fördel att datahallen läggs i en av Europas
storstäder, och inte i en perifer region. Stockholm växer fram som
den naturliga knutpunkten för norra Europas datatrafik med korta
fibervägar, hög redundans och ultralåg latens. På köpet kan
Elementica bidra till att göra Stockholm till världens grönaste
huvudstad.

Om Facebooks datahall i Luleå (vid fullt uttagen effekt 80 MW) hade
legat i centrala Stockholm, i anslutning till värmeverket i
Hjorthagen, hade besparingen för det amerikanska bolaget varit (lågt
räknat) 6,5 miljone...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.