Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Bahnhof: Delårsrapport 3, 2016

ALL-TIME-HIGH!

Rekordomsättning Q3: 211 Mkr
Rekordvinst Q3: +27 Mkr
Rekord nya kunder: +10 977 (netto privat)

Tredje kvartalet i sammanfattning

Det tredje kvartalet 2016 är det bästa i Bahnhofs historia. För första
gången når vi över 200 miljoner kronor på ett enskilt kvartal.
Rörelseresultatet förbättras dessutom kraftigt - och når en ny
rekordnivå på drygt 27 Mkr.

Omsättningen uppgick till: 211,4 Mkr (173 Mkr)
Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 33,6 Mkr (29,0
Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 27,2 Mkr (21,2 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till: 20,5 Mkr (16,1 Mkr)
Resultatet per aktie uppgick till: 2,51 kr (1,94 kr)
Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2015.
Bahnhof tar nu rejäla tårtbitar av marknaden, både på privat- och
företagssidan. Bahnhof växer under kvartalet helt organiskt med 10
977 privatkunder (netto!) vilket är den högsta tillväxten i bolagets
historia.

Och inte nog med det - på tre månader växer Bahnhof med 833 helt nya
företagskunder. Det är för perioden ett nytt rekord, en ren
styrkedemonstration, eftersom det tredje kvartalet innefattar de på
företagssidan normalt svagare sommarmånaderna.

Parallellt med den höga tillväxten, den goda lönsamheten och det
enorma kundintaget, pågår samtidigt ett stort infrastrukturellt
arbete. Det nya höghastighetsnätet "Northern Light 17" (förkortat
NL17) som vi nu bygger, blir ryggraden i Bahnhofs IP-nät. När det nya
nätet invigs kommer Bahnhof att driva det som måste betecknas som
Sveriges kraftfullaste och snabbaste bredbandsnät.

Med NL17 får Bahnhof två diversifierade fibervägar in i anslutna
städer. Kapaciteten ökar dramatiskt i hela nätet till initialt 96x100
Gbit/s samtidigt som möjligheterna för uppgradering av kapaciteten
till specifika städer underlättas framöver. Latensen minskar då
trafiken går en rakare väg med färre hopp. Vi investerar omkring 100
miljoner kronor i nätet - vilket nu till övervägande del redan är
genomfört. Ännu är inte höghastighetsnätet NL17 driftsatt, men i stad
efter stad installerar Bahnhof nu den nya generationens
ljusförstärkare, med världsledande optik från Tyskland.

Bahnhof öppnar också nya regionala försäljningskontor där vi fokuserar
på det lokala perspektivet. God service till våra kunder hänger ihop
med lokal närvaro och flexibilitet. I september öppnade Bahnhof det
senaste försäljningskontoret i Norrlands största tätort, Umeå.

På motsvarande sätt har vi förstärkt vår organisation med nya
medarbetare i Malmö, Göteborg, Borlänge och Stockholm - samt i ett
stort antal stadsnät med kompetenta lokala partners. Avsikten är att
ytterligare förbättra vår lokala service, utan att ge avkall på
teknik och konkurrenskraftiga priser.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Den sista
september är kassan 147 miljoner kronor. Kassaflödet är stabilt
positivt under perioden med plus +16,4 Mkr (+3,2Mkr Q3 2015).

Sammanfattningsvis är Bahnhof nu inne i en positiv spiral som kommer
att ge stora effekter redan under nästa år. Bahnhofs strategiska mål
är enkelt - nu tar vi upp kampen med de största telejättarna!

Prognos år 2016

Bahnhofs prognos för 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med
en omsättning på 800 Mkr för helåret. Prognosen lämnar utrymme till
att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna under
kommande kvartal - men måste ändå ses som balanserad för helåret
2016.

Den något längre prognosen är att senast om två år omsätta minst en
miljard kronor med en rörelsemarginal på minst 12 procent. Tillväxten
kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning
av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller
etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva
effekter.

Vision

Inom fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna
inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga
innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller
hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten
på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss
inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar
ställning även i kontroversiella frågor. Bahnhof bygger egen
infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i
allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och
partners som en naturlig del av vår affär. Bahnhofs filosofi är
baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som
förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är
offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av
tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Det tredje kvartalet 2016 är för perioden det starkaste kvartalet
någonsin.

Under juli till och med september tecknades totalt 833 helt nya avtal
med företagskunder, avseende tyngre tekniktjänster från Bahnhof. De
flesta avancerade avtal bygger på långsiktiga relationer, där
avtalsperioden oftast är minst 36 månader.

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 99 Mkr (75,9 Mkr Q3 2015)
av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 2016. Drygt hälften
av omsättningen härrör sig till nätrelaterade tjänster, och den
övriga delen till tjänster i någon av våra sju datahallar.

Det är framför allt som stor nätoperatör Bahnhof tar betydande
marknadsandelar. Det gäller särskilt dedikerade fiberförbindelser,
och de företagstjänster Bahnhof levererar i öppna stadsnät.

Bahnhof gör även inbrytningar i segmenten inom telefoni, främst
mobilstyrda företagsväxlar och abonnemang. Dessa tjänster är ett
naturligt komplement till våra nättjänster.

I datahallarna fokuserar vi nu på de riktigt stora affärerna för
co-location - men parallellt också på kostnadseffektiva hybrid- och
molnlösningar, för de kunder som sömlöst vill kunna skala upp och ner
sina tjänster efter behov.

De sistnämnda tjänsterna drivs ofta i nära samarbete med den grupp som
arbetar med "Managed Services" (där vi tar ett utökat driftansvar för
kundernas tjänster).

Gruppen Managed Services förstärks med ytterligare medarbetare för att
möta den ökade försäljningen.

Bahnhofs infrastruktur och driftmiljö finns i Sverige. Just
IT-tjänster belägna i Sverige, och som lyder under svensk
lagstiftning, är ofta ett krav både från privata och offentliga
kunder. Ett av Sveriges stora riksdagspartier har för ändamålet till
exempel valt att teckna avtal avseende drift av sin kommunikation med
Bahnhof.

BIG

På nätsidan är Bahnhofs företagstjänst "BIG" en storsäljare. Det är en
premiumtjänst med en dedikerad fiberanslutning på 1 Gbit/s, till ett
konkurrenskraftigt pris. I korthet innebär BIG att vi tiodubblar
bredbandshastigheten för våra företagskunder, och även inkluderar
hela installationen av lokalt fastighetsnät i priset.

BIG finns tillgänglig att beställa via bahnhof.se på flera orter i
Sverige.

Ökad lokal närvaro

Den 1 september öppnade Bahnhof ett nytt kontor i Umeå. Kontoret drivs
för närvarande av två mycket meriterade och seniora företagssäljare,
Kim Lindmark och Andreas Bertilsson, som arbetar med försäljning,
kundkontakt och partneransvar.

Responsen på etableringen har varit mycket positiv, och samarbeten med
nya kunder samt ett antal lokala stadsnät i de norrländska städerna,
har inletts på ett mycket positivt sätt. Bahnhof finns förstås sedan
tidigare i Norrland, men nu satsar vi på att växla upp våra insatser.

På samma sätt fortsätter Bahnhof att förbättra den lokala närvaron i
hela Sverige. Vi har därför rekryterat ett antal nya medarbetare även
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

Ur ett leveransperspektiv har vi också förstärkt organisationen. Målet
är att automatisera processer och rutiner så långt det över huvud
taget är möjligt - allt för att kunna möta allt högre
försäljningsvolymer.

Bahnhof präglas av stor framtidstro och optimism, som också möts i
ökad försäljning. Det är kul att jobba hos oss, och vi söker
kontinuerligt nya medarbetare till vår växande verksamhet!

Privatmarknad

Det tredje kvartalet 2016 växer Bahnhof med 10 977 kunder netto till
totalt 232 981 hushåll den sista september 2016. Det är ett nytt
rekord. Den urstarka tillväxten befäster en långsiktig trend där
Bahnhof fortsätter att ta marknadsandelar.

Vi gör det helt utan att använda prisdumpning, där vår strategi
istället är att satsa på teknik, kvalitet och service. Till skillnad
från våra konkurrenter lägger vi heller inga pengar på reklamfilmer
och stora annonskampanjer för att locka nya kunder. Bahnhof
investerar i teknik, inte i reklam.

Bahnhof är ett premiumvarumärke. Vi är bäst på bredband. Den höga
tillväxten innebär förstås samtidigt utmaningar. Just av den
anledningen pågår med full kraft arbetet med det nya hög-
hastighetsnätet NL17.

De första våglängdssträckorna i det nya nätet kommer att tändas upp,
och tas i drift i slutet av det fjärde kvartalet 2016. Men redan nu
uppgraderar vi parallellt en rad mer finmaskiga förbindelser, som
kommer att höja kapaciteten på enskilda sträckor redan under hösten.

Bahnhof leder stort i alla tillgängliga kundundersökningar avseende
våra bredbandstjänster. Vårt kundbetyg är högst bland samtliga större
och mindre svenska konkurrenter. Det framgår

av bland annat kundnöjdhetsportalen Trustpilot som visar att Bahnhof
har det i särklass högsta betyget av alla internetleverantörer.
Källa: Trustpilot.se, den 19 oktober 2016.

Vi är samtidigt ödmjuka inför att det finns ytterligare möjligheter
att förbättra oss. Det finns alltid ett antal olika fall där kunderpå
ett olyckligt sätt hamnat i kläm. Vi är alltid tacksamma för
återkoppling från våra kunder, där vi lär oss av eventuella misstag.

Ett område som inneburit vissa utmaningar är tjänsten Villafiber.
Tjänsten Villafiber bygger i sin helhet på volym. Det går helt enkelt
inte att gräva upp gatan för en enstaka villaägare i taget.

Från och med det tredje kvartalet har vi alla processer på plats (i
nära dialog med vår underleverantör). Villaägare får därmed tillgång
till Bahnhofs integritetsskyddade höghastighetsnät. Det innebär att
Bahnhof med full kraft nu kan rulla ut tjänsten Villafiber till ett
stort antal hushåll.

Genom "Northern Light 17" får vi också tillgång till en potentiell
kundbas av mer än etthundratusen villor. Att Bahnhof kan utlova
bättre pris än våra konkurrenter kan skaka om marknaden. Det gäller
särskilt för de riktigt kapacitetskrävande gigabittjänsterna - det
som Bahnhof är bäst på.

Bahnhof - en global nätoperatör

Bahnho...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.