Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-08

Efter rapporten: "En aktie för den långa portföljen"

wysiwyg_image

Carl-Henrik Söderberg är analytiker på Aktiespararna. 

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökade intäkter och resultat i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer sin prognos för helåret 2022.

Nettoomsättningen steg 7,2 procent till 436,5 miljoner kronor (407,0).

Ebitda-resultatet blev 74,3 miljoner kronor (64,3), med en ebitda-marginal på 17,0 procent (15,8).

Rörelseresultatet blev 58,1 miljoner kronor (48,8), med en rörelsemarginal på 13,3 procent (12,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,44 kronor (0,36), vilket innebär en ökning med 22,2 procent mot föregående år.

På privatsidan har Bahnhof den sista september 439 631 hushåll som beställt någon bolagets fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det tredje kvartalet år 2022 med 3 987 kunder. Tillväxten är organisk.

"Processen med listbyte pågår, arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är till stor del genomförd. Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt. Motivet till listbytet är att öka bolagets synlighet på den internationella marknaden", skriver Bahnhof i delårsrapporten om det planerade listbytet från Spotlight Stock Market til Nasdaq Stockholm.

Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg kommenterar rapporten:

"En mycket fin rapport från detta lite bortglömda bolag. En stabil spelare i en stabil men som lyckas växa såväl omsättning som resultat på ett imponerande sätt. Att aktien belönas med en uppgång på 6-7 % på dagens börs tycker jag är fullt rimligt.", säger Carl-Henrik Söderberg.

Han fortsätter:

"Företagsaffären gick överraskande bra under kvartalet och Bahnhofs strategi att vara den snabbaste operatören i fastigheter och kommersiella lokaler verkar bära frukt. På företagssidan fortsätter vi även att se en framgångsrik satsning på fiber med extrem hastighet."

Höjda prognoser

"De starka siffrorna medför nu att bolaget höjer sina prognoser för helåret 2022. Bland annat väntas nu rörelseresultatet uppgå till 225 miljoner mot tidigare 200 miljoner kronor för helåret. Det var något jag själv spekulerade i några veckor inför rapport (LÄS ARTIKELN HÄR) och det är tydligt att bolaget upplever ett starkt operationellt momentum trots en osäker omvärld."

Begränsad uppsida på kort sikt

"Dagens rapport stärker tesen att Bahnhof är en aktie för den långa portföljen. Den starka balansräkningen ska inte glömmas bort, medförande såväl en hygglig utdelning som torrt krut för eventuell expansion. Samtidigt tror jag att uppsidan trots allt är begränsad på kort sikt efter dagens uppgång. Med ett p/e-tal som närmar sig 25 gånger årsvinsten är aktien inte billig och jag tror att aktien kommer att ha det fortsatt svårt att etablera sig över 40-kronorsnivån", avslutar Carl-Henrik Söderberg