Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-10

Bakläxa för regeringens flytträtt: Framgång för spararna

wysiwyg_image

Aktiespararna och andra branschaktörer anser att regeringens förslag om ökad flytträtt är för lamt.
Nu fälls förslaget i finansutskottet.
– Det är en framgång för spararna att det nu finns hopp om en flytträtt värd namnet, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Aktiespararna och en rad branschaktörer har uttryckt kritik mot regeringens förslag om ökad flytträtt för tjänstepensioner.

Aktiespararnas vd Joacim Olsson och ordförande Per Westerberg har bland annat skrivit brev till ledamöterna i finansutskottet och varnat för att konsumenterna på finansmarknadsområdet är i ständigt underläge gentemot finansbranschen.

LÄS MER: "Det handlar om dina pengar"

I brevet pekade Olsson och Westerberg på flera brister i regeringens förslag, inför behandlingen i finansutskottet:

• Det måste finnas ett begripligt kostnadstak på flyttavgiften, uttryckt i kronor och ören.

• Den så kallade anskaffningskostnaden, som i praktiken fungerar som en inlåsningsperiod, bör kasseras efter max fem år i stället för tio år, som regeringen vill.

• Alla tjänstepensionsförsäkringar ska omfattas av den fria flytträtten, inklusive de som tecknades före den 1 juli 2007, till skillnad från regeringens förslag.

I och med Moderaternas besked i dag om att inte stödja förslaget står det klart att regeringens förslag faller, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Vad som blir konsekvensen av regeringens bakläxa är för tidigt att säga.

– Jag vill inte ta ut någon seger i förskott. Men det är en framgång för spararna att det nu finns hopp om en flytträtt värd namnet, säger Joacim Olsson och tillägger:

– Rätten att få ta ett större ansvar för sin tjänstepension är en principiellt viktig fråga för Aktiespararna att driva och bevaka. Spararna måste få rimliga möjligheter att välja konkurrenskraftiga lösningar. Dyra och dåliga fonder är förödande för långsiktigt sparande, som till exempel tjänstepensioner.

Faktaruta:

Aktiespararnas brev till ledamöterna i riksdagens finansutskott

Riksdagen måste ställa sig på pensionsspararnas sida

I oktober kommer ni att behandla ett betänkande som kommer innebära flertalet förbättringar vad gäller flytträtten av privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar (Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU14- En effektivare flytträtt av försäkringssparande).Tyvärr går regeringen inte långt nog för att stärka spararnas ställning.

En väl fungerade flytträtt med låga flyttavgifter är viktig för att stärka konsumentmakten. Det ger ökade möjligheter för den enskilde att spara etiskt och mer hållbart, det ger möjlighet att välja bort dyra förvaltningsavgifter som på sikt kan komma att äta upp stora delar av avkastningen. Kort sagt ger det dig en större makt över din egen pension- och vad dina sparpengar används till fram till dess att du tar ut dem.

Vi har i huvudsak tre punkter där vi önskar att Finansutskottet agerar:

För det första bör anskaffningskostnaden anses vara betald efter maximalt 5 år istället för de i propositionen föreslagna 10 åren.

För det andra bör samtliga försäkringar omfattas av den fria flytträtten, även de som tecknades före den 1 juli 2007. Dessa försäkringar har redan varit uppbundna i minst 13 år och anskaffningskostnaderna borde därmed med marginal vara återbetalda.

För det tredje att det införs ett kostnadstak på flyttavgiften som ska vara uttryckt i kronor och ören. Det torde vara en självklarhet att man inte ska behöva vara expert för att förstå förutsättningarna när man tecknar en försäkring.

Aktiespararna är världens största organisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder, däribland inräknat personer med privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner. Konsumenterna på finansmarknadsområdet är i ständigt underläge gentemot finansbranschen där ett krångligt och byråkratiskt språk och svårförstådda villkor är vardag. Det är därför angeläget att ta chansen att förbättra när möjlighet ges.

Vi skriver till dig med hopp om att riksdagen ska värna valfriheten för pensionsspararna och ställa sig bakom de förslag till förbättringar för den enskilde som här framlagts. Samtliga är förslag som tidigare har framförts av olika instanser som alternativ till regeringens förslag.                                                                              

Per Westerberg                                                                                Joacim Olsson

Ordförande Aktiespararna                                                             Vd Aktiespararna

Författare Redaktionen