Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Balder: Förvaltningsresultat om 452 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Enk?ten s?ndes f?r f?rsta g?ngen den 15 februari)

4 kv 2015, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta # 2014

Hyresint?kter 674 672 686 667 7 677

Drift?verskott 485 486 494 477 7 486
F?rvaltningsresultat 452 452 467 427 7 378
F?rvaltn-res/aktie, kr 2,47 2,47 2,55 2,33 7 2,02

K?lla: Inquiry Financial

(SIX) Fastighetsbolaget Balder v?ntas f?r fj?rde kvartalet 2015
presentera ett f?rvaltningsresultat om 452 miljoner kronor,
motsvarande 2,47 kronor per stamaktie. Det framg?r av en
konsensusenk?t med sju givare.

F?rv?ntningarna motsvarar en tillv?xt i f?rvaltningsresultatet om
+19 procent totalt sett och med +22 procent per stamaktie, st?llt mot
samma kvartal f?reg?ende ?r.

P? ?versta raden v?ntas hyresint?kterna minska med 0,4 procent till
674 miljoner och ?verskottsgraden, det vill s?ga driftsnettots andel
av hyresint?kterna, v?ntas ligga relativt of?r?ndrad p? 71,9 procent i
det aktuella kvartalet att st?lla mot 71,8 procent i
j?mf?relsekvartalet.

Med andra ord forts?tter marknaden att v?nta sig att Balders
f?rvaltningsresultat ska lyftas av f?rb?ttringar p? resultatraderna
finansnetto, f?rvaltningsresultat fr?n intressebolag samt
f?rvaltnings- och administrationskostnader.

L?ngre ned i resultatr?kningen ?r de orealiserade v?rdef?r?ndringar
som Balder bokar p? sina fastigheter v?rda att bevaka. Nordea, vars
aktieanalytiker s?ljrekommenderar Balder p? grund av vad de anser vara
en f?r h?g b?rsv?rdering, sp?r att Balder skriver upp sina
fastighetsv?rden med ytterligare +0,75 procent eller motsvarande
knappt +300 miljoner kronor.

Kvartalets redan meddelade aff?rer innefattar att Balder ut?kat
sitt ?gande i finska bostadsf?rvaltningsbolaget Sato.

F?r 235 miljoner euro fick man ytterligare 22,9 procent av aktierna
i Sato. F?r att delfinansiera Sato-k?pet emitterade Balder d?refter 10
miljoner B-aktier till institutioner f?r en teckningskurs om 172
kronor per aktie.

Eftersom Balder d?refter innehar 53,3 procent av Sato kommer man
fr?n och med ?rsskiftet, allts? i f?rsta kvartalets del?r, att
konsolidera innehavet (som d?rmed l?mnar resultatraden f?r
intressebolag).

Vidare s? har Balder i kvartalet bildat samriskbolag tillsammans
med Tredje AP-fonden och tillsammans med Backahill gick man in i
bildandet av "nya" Brinova.

Samriskplanerna med AP3 v?ntas erh?lla konkurrensgodk?nnande under
f?rsta kvartalet 2016. H?r ska bolagen sedan prim?rt investera i
nyproduktion av hyresfastigheter p? svenska tillv?xtorter.

I Brinova ?r inriktningen offentliga lokaler och bost?der och
Balder f?r 35 procents ?gande f?r det fastighetsinnehav man skjuter
till. Brinovas aktier v?ntas marknadsnoteras senare i ?r.

P? avyttringssidan har Balder meddelat en mindre aff?r d?r
fastigheter i Skara och T?reboda s?lts f?r ett fastighetsv?rde om
totalt 185 miljoner kronor.

Efter kvartalet har Balder k?pt 49 procent i danska
projektutvecklings- och byggledningsbolaget Sjaels? Management.
K?peskillingen framgick ej n?r aff?ren kommunicerades i veckan f?re
rapporten.

Bokslutssl?ppet v?ntas ske torsdagen den 18 februari omkring
klockan 14. Bolaget har ingen planerad rapportpresentation.

2015, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta # 2014

Hyresint?kter 2.705 2.703 2.717 2.698 7 2.525

Drift?verskott 1.920 1.921 1.929 1.912 7 1.766
F?rvaltningsresultat 1.749 1.750 1.765 1.725 7 1.275
F?rvaltn-res/aktie, kr 9,56 9,56 9,64 9,43 7 6,64
Utdelning/aktie, kr 0 0 0 0 6 0

2016, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta #

Hyresint?kter 5.338 5.272 5.720 5.162 5

Drift?verskott 3.509 3.497 3.595 3.470 5
F?rvaltningsresultat 2.502 2.518 2.571 2.402 4
F?rvaltn-res/aktie, kr 13,65 13,75 14,00 13,10 4
Utdelning/aktie, kr 0 0 0 0 6

2017, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta #

Hyresint?kter 5.483 5.389 5.918 5.312 5

Drift?verskott 3.593 3.578 3.739 3.473 5
F?rvaltningsresultat 2.652 2.670 2.779 2.489 4
F?rvaltn-res/aktie, kr 14,50 14,60 15,20 13,60 4
Utdelning/aktie, kr 0 0 0 0 6

Estimat fr?n Carnegie, Danske Bank Markets, Handelsbanken Capital
Markets, Nordea Markets, Pareto, SEB Equity Research samt Swedbank
Markets ing?r i enk?ten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanst?llts av Inquiry
Financial/Thomson Reuters.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.