Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Bambuser: Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 23 augusti 2019

Aktieägarna i Bambuser AB (publ) har idag, fredagen den 23 augusti
2019, haft extra bolagsstämma, där beslut fattades om ändring av
bolagsordning, riktade nyemissioner av aktier, apportemission av
aktier, emissionsbemyndigande samt val ny styrelseledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
bolagsordningens gränser så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1
875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor, och att antalet aktier ska
uppgå till lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av
högst 21 400 000 aktier till ett antal större aktieägare och externa
investerare. Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie och har
bestämts efter förhandlingar med de större aktieägarna och externa
investerarna med utgångspunkt från den noterade betalkursen för
bolagets aktier. Emissionen motsvarar ca 16,05 MSEK. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl a att styrelsen
bedömt att detta är enda möjligheten att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt säkra erforderligt kapitaltillskott för
bolagets fortsatta utveckling.

Stämman beslutade även, i enlighet med förslag från aktieägare, om
nyemission av högst 6 560 000 aktier till vissa styrelseledamöter.
Teckningskursen är 0,75 SEK och är densamma som i nyemissionen till
aktieägarna och de externa investerarna. Emissionen motsvarar ca 4,92
MSEK.

Teckning och betalning i emissionerna ska ske senast den 6 september
2019. Genom emissionerna kommer det totala antalet aktier och röster
i bolaget att öka med 27 960 000 från 37 937 077 till 65 897 077.
Aktiekapitalet ökar med 1 398 000 SEK från 1 896 853,85 SEK till 3
294 853,85 SEK.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om en
apportemission av 1 500 000 aktier. Rätt att teckna aktierna
tillkommer Viddget AB och Viddget Holding AB med rätt och skyldighet
att betala för tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom i
form av bolagens rörelse avseende "one-to-one video chat solution",
innefattande immateriella rättigheter, avtal och anställda.
Teckningskursen uppgår till 0,75 SEK per aktie, motsvarande en
köpeskilling för den förvärvade rörelsen om 1 125 000 SEK. Genom
apportemissionen ökar aktiekapitalet med ytterligare 75 000 SEK.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga
styrelsen, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler i Bambuser. Det antal aktier som bemyndigandet
omfattar motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget efter
ovannämnda emissioner.

Stämman valde, på förslag av aktieägare, Carl Kinell till ordinarie
styrelseledamot i Bambuser. Styrelseledamoten Christer Thordson
lämnade styrelsen.

Carl Kinell är styrelsesuppleant i Bambuser sedan årsstämman 2019.
Carl Kinell är född 1978 och har mer än 13 års yrkeserfarenhet från
Corporate Finance, varav 12 år i London och Luxemburg. Carl är
styrelseledamot och aktieägare i familjeägda investeringsbolaget
Muirfield Invest AB som är aktieägare i Bambuser.

Certified Advisor

Västra Hamnen Corporate Finance AB | 040-20 02 50 | ca@vhcorp.se

Kontaktinformation

Fredrik Ramberg, styrelseordförande | 0703 620 815 |
fredrik@ramadvisor.se

Maryam Ghahremani, VD | 0708 720 266 | maryam@bambuser.com

eller besök: bambuser.com/ir

Om Bambuser AB

Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för
live-video. Sedan 2007 har bolaget utvecklat en plattform för
interaktiva live-videosändningar som möjliggör live-streaming från
mobiltelefoner och webbkameror till Internet och Bambusers
live-streamingteknologi har genom åren nåtts av miljontals
nyhetskonsumenter genom företag som CNN, BBC, Al Jazeera, Sky News
Arabia.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bambuser/r/beslut-vid-bambusers-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/15749/2887593/1094727.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.