Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

BANCO SANTANDER: NETTORES, TOTALA INTÄKTER NÄRA FÖRVÄNTAN 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den spanska storbanken Banco Santander
redovisar totala intäkter om 12,35 miljarder euro samt ett nettoresultat om
1,39 miljarder euro för det andra kvartalet.

Infront Datas snittestimat med sju analytikers prognoser pekade mot 12,27
respektive 1,40 miljarder euro.

I kvartalet hade banken omstruktureringskostnader på 706 miljoner euro.
Snittförväntan avseende engångsposter låg på 621 miljoner euro. Banken ska
dra ned personalstyrkan med 10 procent i Spanien och 11 procent i Polen samt
stänga kontor i Storbritannien.

Räntenettot var 8,95 miljarder euro i kvartalet, mot snittförväntan på 8,81
miljarder euro.

Kärnprimärkapitalrelationen var 11,3 procent, enligt Bloomberg News i linje
med bankens mål på medellång sikt. Snittförväntan låg på en relation om 11,1
procent vid halvårsskiftet, enligt Infront Datas enkät.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat

estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data.
Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet
analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat.
Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna
ligger.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News