Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

BANK: BANKFÖRENINGEN EMOT FÖRSLAG OM HÖJD RESOLUTIONSAVGIFT

STOCKHOLM (Direkt) Svenska Bankföreningen avstyrker som väntat regeringens
förslag till ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven.

"Regeringens förslag medför att svenska banker får betala en betydligt högre
resolutionsavgift och bygga upp väsentligt större resolutionsreserv än andra
banker i EU", skriver Bankföreningen i sitt remissvar som skickades till
Finansdepartementet på måndagen.

Bankföreningen anser att det svenska finansieringsarrangemanget för
resolutionsåtgärder bör ligga i linje med huvudprinciperna i
krishanteringsdirektivet. Enligt branschorganisationen innebär det att de
avgifter som betalas för resolutionsändamål placeras i en separat fond, att
det finns en målsatt nivå för resolutionsfonden samt att avgiftsuttaget
upphör när den målsatta nivån har uppnåtts.

Den årliga avgiften på 13 miljarder kronor som svenska banker enligt förslaget
väntas betala från och med år 2019 är mer än den totala bolagsskatt som de
fyra svenska storbankerna betalade i Sverige i fjol, noterar Bankföreningen.

"Till skillnad från i Bankunionen - där avgiftsuttaget ska upphöra när fonden
uppnått den målsatta nivån på en procent av garanterade insättningar - ska
den svenska avgiften enligt förslaget tas ut för överskådlig tid och oavsett
hur stor reserven blir. Det samlade svenska avgiftsuttaget blir därför med
tiden oproportionerligt stort i förhållande till vad som gäller i andra
länder", heter det i remissvaret.

Bankföreningen anser att förslaget innebär allvarliga konkurrenssnedvridningar
genom att svenska banker får en väsentlig kostnadsökning jämfört med
utländska banker.

"En konsekvens är att en större del av kreditgivningen till svenska företag
därmed kan komma att ske från utländska banker, något som erfarenhetsmässigt
kan medföra problem för kreditförsörjningen i svåra tider", betonar
branschorganet.

I och med att medlen inte fonderas och inte finns tillgängliga vid en
eventuell finansiell kris är det enligt Bankföreningen snarast vilseledande
att hävda att en högre resolutionsavgift medför förstärkt finansiell
stabilitet.

"Uttaget av resolutionsavgiften stärker enligt regeringen de offentliga
finanserna och skapar ett reformutrymme. Avgiften kan därmed ses som en
förtäckt skatt", skriver Bankföreningen som anser att det är tveksamt om
förfarandet överensstämmer med kravet att inbetalda resolutionsavgifter
enbart får användas till resolutionsändamål.

Bankföreningen har varit kritiskt till förslaget sedan det presenterades i
samband med att regeringen övergav förslaget om att införa en finansskatt
baserad på lönesumma.

Kort efter regeringens besked om att bankernas resolutionsavgift planeras att
höjas uppgav Nordea att banken överväger att flytta huvudkontoret från
Sverige.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.