Du är här

2013-01-07

Bank: De nya likviditetskraven mildare än väntat - Exane BNP

(SIX) De nya internationella likviditetskraven för
banksektorn som meddelades på söndagen är mildare än väntat,
enligt analyshuset Exane BNP.

"Detta är ganska mycket mer gynnsamt för branschen än vad jag
och marknaden hade räknat med. Särskilt förändringarna i
tillgångsdefinitionerna och beräkningarna av de förväntade
kassaflödena ser ut som en hyfsat massiv uppmjukning av
modellen", säger Daniel Davies som är bankanalytiker vid Exane
BNP till Financial Times.

Likviditetsmåttet LCR (Liquidity Coverage Ratio) utgör den
centrala komponenten i söndagens överenskommelse.
Tillsynsorganet för Baselkommittén har kommit överens om att LCR
ska vara föremål för ett gradvis införande som är i linje med de
arrangemang som gäller för Basel III-reglerna på kapitalområdet.
LCR kommer visserligen att införas som planerat den 1 januari
2015, men minimikravet kommer att börja vid 60 procent och sedan
höjas årsvis med 10 procentenheter för att nå 100 procent den 1
januari 2019.

Vidare har man ändrat sig kring klassificeringen av
tillgångar vid beräkningen av bankernas likviditet och vilka
förväntade kassautflöden som bankerna måste ha likviditet för
att täcka.

Baselkommitténs tillsynsorgan uppmanar till en fullständig
och konsekvent implementering av Basel III-reglerna i rätt tid.

"LCR-måttet är en mycket viktig komponent i Basel
III-ramverket. Dagens överenskommelse är en mycket betydande
framgång. För första gången i regleringens historia har vi nu
verkligt globala minimikrav för bankers likviditet. Att
introducera en gradvis tidtabell för införandet av LCR, och att
vi bekräftar att bankers likvida tillgångar kan användas i
stressade lägen, kommer att säkerställa att den nya
likviditetsstandarden inte på något vis hindrar förmågan hos det
globala banksystemet att finansiera en ekonomisk återhämtning",
uppgav under söndagen Mervyn King som är ordförande för
Baselkommitténs tillsynsorgan samt ordförande för den brittiska
centralbanken Bank of England.

Efter den nu nådda överenskommelsen kring likviditetsmåttet
LCR kommer Baselkommittén nu att gå vidare med översynen av
måttet Net Stable Funding Ratio (NSFR).

"Tilläggen till LCR är utformade för att säkerställa att de
tillhandahåller sunda minimikrav för bankers likviditet - en
standard som speglar faktisk erfarenhet under stressade lägen.
Slutförandet av detta arbete kommer att möjliggöra för
Baselkommittén att rikta fokus mot att förfina den andra
komponenten inom de nya globala likvididetskraven - Net Stable
Funding Ratio - som är föremål för en observationsperiod inför
implementeringen 2018 ", uppgav Baselkommitténs ordförande
Stefan Ingves i helgen.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.