Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Bank of England: Banker ser oförändrade tillgångsköp 7/3 - SIX

(Skickades första gången den 5 mars)

(SIX) Bank of Englands penningpolitiska kommitté förväntas
lämna sitt program för tillgångsköp oförändrat vid 375 miljarder
pund, även om sannolikheten för utökade köp har ökat sedan
detaljerna från det förra penningpolitiska mötet blev kända.
Även styrräntan väntas lämnas oförändrad vid den nuvarande nivån
0,50 procent.

Det framgår av SIX News genomgång av sex bankers estimat
inför torsdagens besked.

Ur det penningpolitiska protokollet från centralbankens möte
den 6-7 februari framgick att ledamöterna David Miles och Paul
Fisher samt ordförande Mervyn King röstade för att utöka
tillgångsköpen med 25 miljarder till 400 miljarder pund. Vid
närmast föregående möten var det endast David Miles som röstade
för att utöka köpen.

Då flera av bankernas estimat är från slutet av förra veckan
eller inledningen av innevarande vecka var utfallet för
tjänstesektorns inköpschefsindex ännu okänt och ett par banker
lyfte fram att ett mycket svagt utfall skulle kunna innebära att
vågskålen skulle tippa över till utökade tillgångsköp.

Det brittiska inköpschefsindexet för tjänstesektorn visade
sig dock bli överraskande motståndskraftigt och steg i februari
till 51,8 från förra månadens nivå vid 51,5. Det kan jämföras
med analytikernas konsensusprognos som var 51,0. Samtidigt skall
tilläggas att fredagens inköpschefsindex för
tillverkningssektorn blev överraskande svagt vid 47,9, vilket
var klart under analytikernas prognos vid 51,0.

Barclays Capital bedömer efter det starka utfallet för
tjänstesektorns inköpschefsindex att det nu är osannolikt att
kommittén röstar för utökade köp. Banken hänvisar vidare till
att de tre ledamöter, King, Fisher och Miles, endast
förespråkade en utökning med 25 miljarder pund till 400
miljarder pund.

Även om det är sant att den ekonomiska aktiviteten är dämpad
som bäst och att det är långt ifrån klart att en återhämtning är
igång är också fallet att ytterligare kvantitativa lättnader -
åtminstone i den blygsamma kvantitet som de avvikande
medlemmarna föreslagit - inte skulle göra någon större skillnad
för tillväxtutsikterna.

"Vi ser därför få anledningar till att de medlemmarna som
röstade för oförändrade tillgångsköp i februari skulle dra en
annan slutsats den här månaden", skriver Barclays Capital.

I SIX News genomgång ingår estimat från Bank of America
Merrill Lynch, Barclays Capital, Credit Suisse, Danske Bank, SEB
och Société Générale.

Robert Hultqvist
SIX News

Författare direkt.