Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Bank of England: Röstade 9-0 för oförändrade köp 1/8... (Forts)

(Kompletterad från stycke tre och nedåt)

(SIX) Ledamöterna i Bank of England var eniga vid
räntebeslutet den 1 augusti när styrräntan lämnades oförändrad
vid 0,50 procent. Ledamöterna röstade således enligt siffrorna
9-0, enligt protokollet från mötet som presenteras på onsdagen.

Ledamöterna var samtidigt eniga i beslutet att lämna
programmet för tillgångsköp oförändrat vid 375 miljarder pund
och röstade därmed enligt utfallet 9-0. Det var det andra mötet
i rad som direktionen var enig avseende obligationsköpen.

Vidare framgår det att ledamöterna röstade 8-1 för
framtids-guidningar där ledamoten Martin Weale var den som
röstade emot förslaget. Weale stödjer införandet av guidning,
men röstade emot förslaget för att registrera att han skulle
föredra en tidshorisont för inflations-knockouten som var
kortare än den som föreslagits.

Den penningpolitiska kommittén har för avsikt att låta
styrräntan ligga kvar på den nuvarande nivån om 0,50 procent
åtminstone fram till att den övergripande arbetslöshetsnivån har
fallit till en tröskelnivå om 7 procent, med vissa villkor.

Kommittén är redo att vidta ytterligare tillgångsköp medan
arbetslöshetsnivån befinner sig över 7 procent om man bedömer
att ytterligare penningpolitiska stimulanser är motiverade.
Avsikten är samtidigt att inte minska storleken av tillgångsköp,
samt att återinvestera kassaflödet från statsobligationer som
förfallit till betalning fram tills att tröskelnivån har
uppnåtts.

Denna guidning skulle sluta att gälla om kommittén anser att
det är mer sannolikt än inte att KPI-inflationen kommer hamna
0,5 procentenheter eller mer över tvåprocentsmålet under de
kommande 18-24 månaderna. Ett annat fall är om
inflationsförväntningarna på medellång sikt inte anses vara
tillräckligt väl förankrade.

Ett ytterligare fall är om den finanspolitiska kommittén
bedömer att den penningpolitiska inställningen utgör ett
signifikant hot mot den finansiella stabiliteten och att detta
inte kan hållas tillbaka av dämpande policyåtgärder som finns
tillgängliga för den finanspolitiska kommittén, Financial
Conduct Authority eller Prudential Regulation Authority på ett
sätt som överensstämmer med deras mål.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC