Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

BANK: EU FÖRESLÅR SKÄRPTA KAPITALKRAV, MEN EU-ANPASSADE

BRYSSEL (Direkt) EU-kommissionen föreslog på onsdagen skärpta kapitalkrav för
att uppfylla Baselkommitténs förslag, men anpassade till europeiska
förhållanden.

"Idag lägger vi fram nya riskreduceringsförslag som bygger på globala
standarder men som tar hänsyn till egenheter i den europeiska banksektorn",
sade kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiella tjänster,
Valdis Dombrovskis i ett uttalande.

"Europa behöver en stark och mångfaldig banksektor som kan finansiera
ekonomin", fortsatte han.

Förslagen gör ändringar i det befintliga kapitalkravsdirektivet (CRD),
kapitalkravsförordningen (CRR), bankkrishanteringsdirektivet (BRRD) och
förordningen för den gemensamma bankräddningsmekanismen (SRMR).

För att öka europeiska bankers motståndskraft görs kapitalkraven mer
riskkänsliga, särskilt vad gäller marknadsrisk, motpartsrisk och exponering
mot centrala motparter, skrev kommissionen i ett pressmeddelande. Metodiken
ska bättre spegla bankers verkliga riskexponering.

Bindande regler för skuldsättningsgraden (LR) och den stabila
nettofinansieringsgraden (NSFR) ska hindra banker från överdrivet hög
skuldsättningsgrad och överdrivet beroende av kortsiktig finansiering och
minska långsiktiga finansieringsrisker.

Globalt systemviktiga banker (G-SII) får minimikrav på kapital och andra
finansinstrument som kan ta förluster vid en avveckling genom TLAC-krav -
totala förmågan till förlustabsorbtion. Detta integreras i befintliga krav på
egna medel och nedskrivningsbara skulder (MREL).

Förslaget innehåller också en harmoniserad insolvensranking för oprioriterade
skuldinstrument för att underlätta bankers emission av sådana
förlustabsorberande skuldinstrument.

För att förbättra bankers utlåningskapacitet till realekonomin ska enkla
småbanker få minskad administrativ börda. Kapitalkraven ska även bli mer
proportionerliga.

För att underlätta alla bankers roll i att stödja kapitalmarknadsunionen ska
de föreslagna åtgärderna undvika oproportionerliga kapitalkrav för positioner
i handelslagret, inklusive market making.

Kostnaderna ska sänkas för att emittera och inneha vissa instrument, som
säkerställda obligationer, värdepapperiseringsinstrument av hög kvalitet,
statspapper och derivat för hedging.
---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

http://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.