Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-26

Bank: FI avser införa riskviktsgolv för svenska bolån på 15 %

(SIX) Finansinspektionen avser införa ett riskviktsgolv på 15
procent för svenska bolån. Riskviktsgolvet införs som en del av
FI:s samlade kapitalbedömning av företagen, inom ramen för FI:s
tillsynsåtgärder i den så kallade pelare 2.

Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

"Att de finansiella företagen håller en kapitalbas som täcker
riskerna i de svenska bolåneportföljerna är av avgörande
betydelse för stabiliteten i den svenska finansiella sektorn
liksom i det enskilda företaget", skriver Finansinspektionen.

När Basel 2-överenskommelsen trädde i kraft i Sverige 2007
fick de största svenska bolångivarna FI:s tillstånd att använda
interna modeller för att beräkna riskvikterna för sina
kreditexponeringar.

"Resultatet av modellernas införande blev att riskvikterna
för svenska bolån sjönk kraftigt och flera av de största
aktörerna har idag genomsnittliga riskvikter ned mot 5 procent
för dessa exponeringar. Det kan jämföras med riskvikter på 50
procent i det regelverk som gällde fram till 2007, Basel 1, och
35 procent i dagens schablonmetod", skriver FI.

"Den samlade kapitalbedömningen är framåtblickande och därför
sker bedömningen av kapitalbehovet med hänsyn tagen till de nya
högre kapitalkraven i det svenska genomförandet av Basel
3-överenskommelsen. Det innebär att för storbankerna bedöms
behovet av kärnprimärkapital för svenska bolån vara 10 procent
(12 procent från och med år 2015) av det riskvägda beloppet
framräknat med riskviktsgolvet och för övriga företag 7 procent.
Dessutom tillkommer behovet av primärt och supplementärt kapital
på sammanlagt 3,5 procent av riskvägt belopp", heter det vidare
i pressmeddelandet.

Åtgärden låser in totalt 20 miljarder kronor ytterligare i
kärnprimärkapital i banksystemet. Finansinspektionen bedömer att
bankerna redan i stor utsträckning har tagit höjd för de
kapitalnivåer som åtgärden medför i sin kapitalplanering.

"FI vill i och med åtgärden säkerställa att kapitalet behålls
på en lämplig nivå även i framtiden", heter det.

Innan åtgärden genomförs kommer berörda att ges möjlighet att
lämna synpunkter.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.