Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

BANK: GLOBALT KURSRALLY KAN FORTSÄTTA - CITI

STOCKHOLM (Direkt) Sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet den
8 november har globala bankaktier stigit cirka 15 procent med stöd av bland
annat brantare räntekurvor, alltså ökad skillnad mellan korta och långa
marknadsräntor.

Det uppger Citigroup i en analys där det resoneras kring att kursrallyt kan
komma att fortgå framöver.

Visibilitet kring intjäningsförbättringar är av avgörande betydelse för
huruvida kursuppgången kommer att fortsätta, enligt analysen.

De tre senaste månadernas revideringar av bankers vinstprognoser har överlag
varit positiv för banker på utvecklade marknader. Det kan potentiellt peka på
att man har passerat en vågdal i sektorns intjäningscykel, heter det.

De katalysatorer som på väg in i 2017 skulle kunna få kursrallyt att fortsätta
innefattar enligt Citigroup en makroekonomisk återhämtning i utvecklade
länder, brantare räntekurvor, en återhämtning i den globala handeln och
tålamod från reglerare.

På utvecklade marknader ligger bankernas värderingar i förhållande till
bokförda värden överlag nära, eller strax över, det tioåriga historiska
genomsnittet (mätt som median).

I Norden, USA och Beneluxländerna ligger värderingarna över det tioåriga
snittet. Utvecklingen har drivits av det kursrally som har synts under de
senaste månaderna, konstaterar Citigroup.

Nordiska bankaktier är de vars värderingar för närvarande ligger mest över den
historiska snittvärderingen.

"Nordiska banker ligger närmast de historiska högstanivåerna, men ligger
fortfarande mellan medianen och topparna", noterar analyshuset.
---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.