Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Bank of Japan: Köpa långa tillgångar ett alternativ - protokoll

(SIX) Vissa ledamöter i Bank of Japan ansåg att det vore ett
alternativ att köpa japanska statspapper med längre löptider än
de som köps under det nuvarande tillgångsköpsprogrammet. Det
framgår av protokollet från mötet den 21-22 januari enligt Dow
Jones Newswires.

Att köpa statspapper med längre löptid, upp till runt fem år,
vore ett alternativ, resonerades det enligt protokollet. För
närvarande köper centralbanken statspapper med löptid på upp
till tre år.

Vid mötet meddelade centralbanken flera nya lättnadsåtgärder
och ett inflationsmål på två procent. Två av ledamöterna,
Takahide Kiuchi och Takehiro Sato, röstade dock emot beslutet
med motiveringen att inflationsmålet riskerar att undergräva
trovärdigheten hos centralbankens penningpolitik. De menade
också att det nya målet riskerar att störa kommunikationen med
marknaden med anledning av den höga osäkerheten kring
möjligheterna att nå målet.

Bank of Japan beslutade i januari att lämna styrräntan
oförändrad vid 0,0-0,1 procent.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.