Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Bank of Japan: Överens om oförändrad penningpolitik - protokoll

(SIX) Ledamöterna i Japans centralbank var vid mötet den
10-11 juli överens om att låta penningpolitiken vara oförändrad
och att bibehålla målet för marknadsoperationerna att
penningmängden ska öka med 60-70 biljoner yen per år. Det
framgår av mötesprotokollet.

Vissa av ledamöterna uppgav att det är viktigt för regeringen
att upprätthålla trovärdigheten avseende sin finanspolitiska
styrning för att säkerställa stabiliteten för räntorna.

Om det blir alltför stora förväntningar att Bank of Japan
kommer att hålla räntorna stabila vid låga nivåer genom att köpa
statsobligationer "kan det leda till en försvagning i
regeringens hållning gällande ansträngningarna för att nå
finanspolitisk konsolidering", uppgav en direktionsmedlem.

Ledamöterna beslutade att fortsätta med kvantitativa och
kvalitativa penningpolitiska lättnader och stod fast vid sina
optimistiska utsikter att nå målet på två procents inflation om
cirka två år. Centralbanken höjde även sin bedömning över
ekonomin för den sjunde månaden i rad och uppgav att den börjar
återhämta sig måttligt.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC