Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-22

Bank: Mest olja/gas/offshore/shipping-exponering i DNB, NDA, SEB - SIX

(SIX) I spåren av de kraftiga oljeprisfallen följer tuffa villkor
för oljeutvinning och relaterade verksamheter inom offshore samt
shipping (rederier).

Det djupa oljeprisraset märktes av i senaste dagarnas bokslut från
USA:s banksektor. Bland annat Bank of America, JP Morgan Chase och
Wells Fargo vittnade om ökade kreditreserveringar på lånen till olje-
och gasbolag. Enligt en sammanställning från Reuters är dessa
megabankers energiexponering dock relativt begränsad på totalnivå.

Inför de nordiska bankboksluten har SIX News tagit en snabbkoll på
vilka låneexponeringar mot olja/gas, offshore och shipping som
särredovisades av de nordiska storbankerna i tredje kvartalet 2015.

Ställt mot bankernas totala eget kapital är den särredovisade
låneexponeringen i särklass störst hos norska DNB, så väl på
olja/gas/offshore- som shippingsidan. Totalexponeringen mot dessa
segment motsvarar hela 157 procent av DNB:s eget kapital.
Topplaceringen är samtidigt föga förvånande givet bankens starka
ställning i vårt oljeproducerande grannland.

Bland de Stockholmsnoterade storbankerna särredovisar dock även
åtminstone SEB och Nordea betydande exponeringar, med huvudvikten inom
shipping. Totalt rör det sig om exponeringar på ungefär hälften av
dessa bankers bokförda eget kapital. Detsamma gäller Danske Bank.

Kommentarer kring shipping, olja/gas och offshore kan alltså bli en
intressant punkt att spana efter i bankboksluten. Nordea är först ut
på onsdag, den 27:e januari.

DNB presenterade vid kapitalmarknadsdagen i höstas ett statiskt
stresstest som gav en bild av att bankens nedskrivningar inom
olje-/gasrelaterat kommer att bli hanterbara (maximalt runt 5
miljarder norska kronor till och med år 2019, att ställa mot ett eget
kapital om knappt 182 miljarder). Huruvida det stämmer i en verklig
och högst dynamisk marknadsmiljö får framtiden utvisa.

----------------------------------------------------------------------
Tabell: Nordiska storbankers särredovisade låneexponering mot
olja/gas/offshore/shipping per 2015-09-30 - SIX
----------------------------------------------------------------------
Utlåning*/Totalt eget kapital
----------------------------------------
Segment: DNB SEB Danske Nordea Swedbank SHB
---------------------------- ---- --- ------ ------ -------- ---
Shipping 76% 35% 26% 24%
Shipping/havstransport 8%
Shipping/offshore 35%

Olja/gas/offshore 81%
Energi (olja, gas m.m.) 11%
Energi/utilities 24%
Gruvor, olja/gas (utvinning) 17%
---------------------------- ---- --- ------ ------ -------- ---
Totalt 157% 52% 51% 46% 24% 8%
----------------------------------------------------------------------

Källa: Respektive koncerns rapporter och factbook-sammanställningar
Sammanställning: SIX News

Totalt eget kapital avser totalt bokfört eget kapital i
balansräkningen på koncernnivå

DNB:s exponeringar är hämtade ur tabell över kreditexponering mot kund
("Exposure at default") i factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015

Nordeas exponeringar är hämtade ur tabell över utlåning till
allmänheten i factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015

SEB:s exponeringar är hämtade ur tabell över låneexponering i
factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015

Handelsbankens (SHB) exponeringar är hämtade ur tabell över utlåning
till allmänheten i factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015

Swedbanks exponeringar är hämtade ur tabell över utlåning till
allmänheten i factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015

Danske Banks exponeringar är hämtade ur tabell över kreditexponering
från utlåning i factbook-rapporten för tredje kvartalet 2015
----------------------------------------------------------------------

Viktigt att notera är att upplägg och detaljnivå i bankernas
särredovisade låneportföljsegment varierar, och därmed blir
jämförbarheten mellan särredovisade exponeringar ingenting som kan
fastställas med säkerhet. Till exempel särredovisar Handelsbanken och
Swedbank shipping men inte offshore eller olja/gas.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.