Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-21

Bankbonazza från USA

wysiwyg_image

Aktiespararens skribent Cristofer Andersson kommenterar bankrapporterna från USA.

Förra veckan rapporterade samtliga av de amerikanska storbankerna och med det kan sägas att den amerikanska marknadens rapportperiod har startat igång. Vad visade siffrorna och vad hade ledning att kommunicera i den höginflatoriska och geopolitiska, osäkra värld vi just nu upplever?

Fem snabba

  • Underliggande tillväxt syns, men resultatet påverkade av starka och dopade jämförelsekvartal.
  • Försiktighet råder givet den geopolitiska situationen.
  • Varningsord för att tiderna med låg inflation, låga räntor och stimlunaser är på väg bort.
  • Den amerikanska ekonomin går fortfarande starkt.
  • En försiktig optimism råder för marknaden på kort sikt

Tuffa jämförelsetal

Samtliga banker spåddes tappa i såväl omsättning som vinst, då de under motsvarande period 2021 presterade mycket stabila och fina siffror. Orsaken till de fina siffrorna stavas återbetalning av de kreditförluster man avsatt under Corona. Således var det inte en chock för investerare att se hur flera av storbankerna, såsom Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase samt Morgan Stanley, tappade relativt det första kvartalet 2021.

Vad som dämpade fallet hos vissa av nämnda var bra utfall i deras tradingverksamhet. Och, vilket bör adderas, exkluderas förra årets kreditåterbetalningar framkommer en sida som visar mer omdömesgilla siffror.

JPMorgan Chase försiktigt optimistiska på kort sikt

Samtliga banker kommunicerar hur man har haft utmaningar med den låga räntan, men att man spår starkare resultat i sina räntenetton kommande kvartal då FED förväntas höja räntan vid sina kommande två möten. JPMorgan Chases VD, Jamie Diamond, ses av många analytiker men även makroekonomer som en av de pålitligaste företagsledarna i USA och således brukar hans VD-ord lusläsas.

Diamond, som suttit på VD-stolen sedan 2006 och därmed varit med om flera utmaningar, låter berätta att banken är försiktigt optimistisk på kort sikt, men mer försiktig på lång sikt.

Framför allt är det den ökade inflationen samt den geopolitiska situationen som oroar. ”We remain optimistic on the economy, at least for the short term – consumer and business balance sheets as well as consumer spending remain at healthy levels – but see significant geopolitical and economic challenges ahead due to high inflation, supply chain issues and the war in Ukraine.”

wysiwyg_image

Citigroup om den amerikanska ekonomin

Likt JPMorgan Chase är Citigroup närvarande i många länder och är således ett multinationellt finansbolag. Likt Daimon lyfter banken, med VD Jane Fraser vid pennan, fram att den geopolitiska situationen i Ukraina, men även i Kina, skymmer sikten på lång sikt.

Beträffande en mer närliggande framtid i allmänhet, men densamma för den amerikanska marknaden i synnerhet är hon positiv. Detta är viktigt och intressant då många analytiker och ekonomer oroar sig för att den höga inflationen kan leda till en stagflation. ”We continue to see the health and resilience of the U.S. consumer through our cost of credit and their payment rates.”

Goldman Sachs påverkade av Ryssland

Goldman Sachs var den amerikanska bank som först lämnade Ryssland men ändå påverkades resultatet. Att bankens facit för det första kvartalet ändå bedöms som robust beror till stor del på bankens breda diversifiering. ”The robust performance was driven by a 21% rise in fixed income revenue”, lät man klargöra under konferenssamtalet.

Vidare lät VD, David Solomon, berätta att mycket med inflationen just nu styrs av kriget och dess utveckling. ”The Ukrainian war dominates the inflation rate, making investors keep a keen eye on any rise or fall of shares.”

wysiwyg_image

I det efterföljande konferenssamtalet kommunicerade Solomin att marknaden och investerare bör förbereda sig på att tiderna med låga eller till och med negativa räntor och stimulanser går mot sitt slut, men att varken han eller någon annan kan vara hundraprocentigt säkra.

"In recent decades, we've grown used to low inflation, low interest rates andthe free flow of people and goods across national borders. I believe we're in through a period that won't be the case and the consequences for financial markets will be meaningful […] Although, much remains uncertain.”

Den amerikanska marknaden star stark, men sikten är skymd

De slutsatser som kan dras av bankernas rapporter är att den amerikanska ekonomin utvecklas väl och uppgången från det fall som Corona orsakade fortskrider. Emellertid påverkas den inhemska ekonomin av den skenande inflationen och därför bör man som investerare förbereda sig på att det kan bli en resa med många plötsliga förändringar.

Arbetslöshetssiffror, antalet beroende av bidrag samt krigets utveckling är vad som sätter taktpinnen kommande månader. Vill det sig väl är bankerna fortsatt positiva till ekonomin och marknaden.

Författare Redaktionen