Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-05

Banken: Fortsatt negativa syn på Sveriges tillväxt i år

wysiwyg_image

Danske Bank höjer sina tillväxtutsikter något för Sverige under 2022 till 2,6 procent från 2,4 procent, men tror fortsatt på att ekonomin krymper med -1,2 procent i år. Det framgår av senaste Nordic Outlook-rapporten.

Revideringen för 2022 görs till följd av att tillväxten i tredje kvartalet kom in bättre än förväntat, samt att den preliminära BNP-indikatorn för oktober visat på en uppgång. Utfallet ändrar däremot inte bankens dystra syn för ekonomin under 2023.

“Vi kommer dock inte att ändra narrativet för hur vi ser på de ekonomiska utsikterna. Det är fortfarande tydligt att svensk ekonomi troligen är utsatt för den mest svårartade ekonomiska chocken sedan det tidiga 1990- talet. Vår negativa syn på tillväxten för 2023 kvarstår därför”, skriver Danske Bank.

I rapporten skriver Danske Bank också att man inte tror att botten för bostadspriser är nådd ännu. Priserna har fallit med 12 procent från toppen i februari/mars förra året.

“Överraskande nog tycks bostadspriserna stabiliserats något under november och december, detta trots att Riksbanken under samma period höjt styrräntan med ytterligare 75 baspunkter. Vi ser dock detta som tillfälligt, dels givet att räntehöjningarna ännu inte fått full effekt i ekonomin och dels räknar vi med åtminstone ytterligare 50bp höjning från Riksbanken härifrån. Vi vidhåller därmed vår vy om att en nedgång om 20 procent från pristoppen är att vänta, vilket i sin tur innebär en nedgång om ytterligare 8 procentenheter härifrån”, skriver Danske Bank.

Vad gäller penningpolitiken har Danske Bank valt att justera sin syn och räknar nu med att Riksbanken slår till med en lite större höjning på 50 baspunkter i februari till 3 procent. Ändringen beror på att europeiska centralbanken ECB nyligen aviserat en betydligt aggressivare hållning, med tydliga signaler om att större räntehöjningar behövs.

Medan Danske Bank behåller sin tillväxtprognos för Sverige oförändrad för 2023, reviderar man ner densamma för de övriga nordiska länderna.

Den finska ekonomin bedöms nu krympa med -0,7 procent mot tidigare -0,2 procent, medan den danska väntas minska med -1,0 procent jämfört med förra prognosen på -0,6 procent.

Norge blir ensamma om att uppvisa tillväxt, fast nu en mindre sådan på 0,6 procent mot tidigare väntade 0,9 procent.