Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

BankNordik: Øget forretningsaktivitet - fortsat pres på rentemarginalen

                                                                                                                      

Selskabsmeddelelse nr. 23/2019

Øget forretningsaktivitet ? fortsat pres på rentemarginalen

?Vi har haft et godt første halvår og præsenterer i dag et
tilfredsstillende resultat. Presset på rentemarginalen tynger fortsat
nettorenteindtægterne, men det modvirkes af stor kundeaktivitet og øget
forretningsaktivitet. Vi opjusterede i juli vores forventninger til
nettoresultatet som følge af en markant tilbageførsel af nedskrivninger,
som ikke blot afspejler den aktuelle økonomiske udvikling men også den gode
kreditkvalitet i vores udlånsportefølje,? udtaler BankNordiks
administrerende direktør, Árni Ellefsen.

?I andet kvartal 2019 indgik vi et samarbejde med den Europæiske
Investerings-fond med henblik på at kunne tilbyde finansiering til
innovative virksomheder på Færøerne og i Grønland gennem
InnovFin-programmet. BankNordik er den første og hidtil eneste bank på det
færøske og grønlandske marked, som er blevet en del af EU-initiativet. Vi
lancerede også Apple Pay, hvilket gør det muligt for vores kunder at betale
kontaktløst ved brug af Apple-produkter,? siger Árni Ellefsen.

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. halvår 2019:

1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018

* BankNordik opnåede et driftsresultat på 153 mio. kr. i 1. halvår
2019, hvilket var en stigning på 11 mio. kr. (+8%) i forhold til 1.
halvår 2018.
o Nettorenteindtægterne faldt med 6 mio. kr. i forhold til året
før på grund af den lavere rentemarginal.
o Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 6 mio. kr. i 1. halvår
2019 som følge af øget kundeaktivitet.
o Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter steg med 6 mio. kr.
i 1. halvår 2019 som følge af et lavere skadesniveau og en
stigning i præmieindtægterne.
* Driftsomkostningerne steg med 9 mio. kr. til 240 mio. kr. som følge
af øgede personaleomkostninger samt højere IT- og
marketingomkostninger.
*
o BankNordik tilbageførte nettonedskrivninger på 72 mio. kr. i 1.
halvår 2019.
* BankNordiks resultat før skat udgjorde 151 mio. kr. i 1. halvår 2019
mod 207 mio. kr. i 1. halvår 2018.
o Der blev ikke indregnet engangsposter i 1. halvår 2019, mens
engangsposter i samme periode sidste år udgjorde 88 mio. kr.
o Kursreguleringer udgjorde et tab på 2 mio. kr. i 1. halvår 2019
mod et tab på 23 mio. kr. i 1. halvår 2018.
* Udlånet steg med 311 mio. kr. (+3%) fra 9.742 mio. kr. pr. 30. juni
2018 til 10.052 mio. kr. pr. 30. juni 2019.
* Formidling af realkreditlån steg med 754 mio. kr. (+6%) fra 11.890
mio. kr. pr. 30. juni 2018 til 12.644 mio. kr. pr. 30. juni 2019.
* Indlånet steg med 984 mio. kr. (+7%) fra 13.147 mio. kr. pr. 30. juni
2018 til 14.131 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

   

2. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2019

* Driftsresultatet steg med 39 mio. kr. til 96 mio. kr. i 2. kvartal
2019 fra DKK 57 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
o Nettorenteindtægterne faldt i 2. kvartal 2019 med 1 mio. kr. i
forhold til 1. kvartal på grund af presset på rentemarginalen.
o Gebyr- og provisionsindtægterne udgjorde 45 mio. kr. i 2.
kvartal 2019, hvilket var 2 mio. kr. mindre end i 1. kvartal.
o Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter udgjorde 15 mio.
kr. i 2. kvartal, hvilket var en stigning på 7 mio. kr. i
forhold til det foregående kvartal, grundet færre
erstatningsudgifter og stigende præmieindtægter.
o Andre driftsindtægter var uændret på 11 mio. kr. i 2. kvartal
2019.
o Driftsomkostningerne faldt med 1 mio. kr. i forhold til
foregående kvartal.
o Nedskrivninger på udlån udgjorde netto en tilbageførsel på 53
mio. kr. i 2. kvartal 2019 mod en tilbageførsel på 19 mio. kr.
i 1. kvartal 2019.
* BankNordik opnåede et resultat før skat på 86 mio. kr. i 2. kvartal
2019 mod 65 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
o Der var ingen engangsposter i hverken 1. kvartal eller 2.
kvartal 2019.
o Kursreguleringer udgjorde et tab på 10 mio. kr. i 2. kvartal
2019 mod en gevinst på 8 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

Kapitalforhold

Pr. 30. juni 2019 udgjorde koncernens egentlige kernekapitalprocent 17,5%,
og solvensprocenten var 19,6%.

Nettoresultatet for 2019 indgår ikke i egenkapitalen og solvensopgørelsen,
førend den reviderede årsrapport offentliggøres.

Forventninger

Ledelsen fastholder forventningen om et driftsresultat for regnskabsåret
2019 før nedskrivninger i niveauet 160-200 mio. kr. (1. halvår 2019: 81
mio. kr.).
Den 22. juli 2019 opjusterede BankNordik forventningen til nettoresultatet
for 2019 fra det tidligere udmeldte interval på 100-150 mio. kr. til
150-200 mio. kr. (1. halvår 2019: 118 mio. kr.), som følge af tilbageførsel
af nedskrivninger.
Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af de
økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Yderligere oplysninger:
Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne samt
forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på
Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 17,7 mia. kr. og 390
medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på
Nasdaq Copenhagen.

Bilag: BankNordiks hovedtal for 1. halvår 2019 og med sammenligningstal
Hovedtal

Mio. kr.

  1. halvår 2019 1. halvår 2018 2. kvt. 2019 1. kvt. 2019 4. kvt. 2018
3. kvt. 2018 2. kvt. 2018
               
Renteindtægter, netto 181 188 90 91 92 94 93
Gebyr- og provisionsindtægter, netto 93 87 45 48 42 43 43
Indtægter fra forsikringsaktiviteter 24 18 15 9 13 13 6
Andre driftsindtægter 22 27 11 11 9 10 15
Driftsindtægter 321 319 163 158 156 160 157
Driftsomkostninger -240 -231 -119 -120 -115 -111 -116
Driftsresultat før nedskrivninger 81 88 43 38 42 49 42
Nedskrivninger (netto) 72 54 53 19 18 39 23
Driftsresultat 153 142 96 57 60 88 65
Engangsposter 0 88 0 0 -10 -6 12
Resultat før kursreg. og skat 153 230 96 57 50 81 76
Kursreguleringer -2 -23 -10 8 -12 -3 -17
Resultat før skat 151 207 86 65 38 78 59
               
Udlån 10,1 9,7 10,1 10,0 10,0 10,0 9,7
Indlån og anden gæld 14,1 13,1 14,1 14,0 13,4 13,2 13,1
Realkreditudlån 12,6 11,9 12,6 12,5 12,2 12,1 11,9
Egenkapital 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
Kapitalprocent 19,6 18,5 19,6 19,2 19,8 17,6 18,5
Driftsomkostninger/-indtægter (%) 75 72 73 76 73 69 73
Antal medarbejdere (FTE), ultimo 390 390 390 393 393 385 390

* Ekskl. engangsposter og kursreguleringer

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres kun på
engelsk).

Delårsrapporten er udarbejdet og offentligjort på engelsk. I tvivlstilfælde
er ordlyden i den engelske version gældende.

Vedhæftede filer

* BankNordik H1 Interim Report 2019

* H1 2019 IR presentation

Författare Hugin Nyheter