Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

"Bästa året och bästa kvartalet någonsin" för MedCap

Med stolthet berättade MedCaps vd Karl Tobieson, vid årsstämman idag, om bolagets utveckling sedan start och de mål man har för satt upp framtiden. Bolaget ska växa med minst 15% per år vilket innebär att omsättning och resultat fördubblas vart femte år, hittills har man klarat det med råge. När även aktiekursen följer med i samma takt blir det vad vi i Aktiespararna kallar ett tillväxtbolag och det är i sådana bolag vi rekommenderar att man ska investera.

MedCap är genom dotterbolag verksamt inom medicinteknik och specialistläkemedel och man planerar att växa inom båda områdena. Expansionen inom divisionen specialistläkemedel ska inte i första hand ske genom förvärv utan genom utveckling inom dotterbolaget Unimedic där man i steg ett startar processen med s k extemporeberedningar som man i nästa steg får godkända av Läkemedelsverket för försäljning i Sverige och i steg tre även kan sälja dem på den internationella marknaden.

Vad blir det då för synergieffekter med att MedCap är ägare flera olika dotterbolag? Samarbetar bolagen t ex på säljsidan så att inte vart och ett måste skicka försäljare till alla marknader?

- Nej, så är inte fallet. MedCap arbetar på ett liknande sätt som Indutrade och Lifco, d v s varje bolag arbetar självständigt och leds i flera fall av de ursprungliga ägarna som genom MedCaps intåg förvandlats till engagerade minoritetsägare som får fin stöttning på koncernnivå.

Nej till två förslag

Aktiespararnas ombud är imponerad över MedCaps utveckling, men ifrågasatte ändå ett par förslag från styrelsen. Dels ville man ha bemyndigande att göra riktade kontantemissioner vilket innebär att styrelsen kan sälja aktier till sådana som inte redan är aktieägare och priset på dessa aktier kan vara mycket lågt. Vi anser att det är befintliga ägare som i första hand ska ges möjlighet att teckna dessa aktier. Om någon annan är intresserad av att köpa aktier i bolaget så kan de köpas på NasdaqOMX varje börsdag och om det är större efterfrågan än tillgång så stiger kursen och det är vi ägare betjänta av. Således röstade vi nej till detta förslag.

Styrelsen hade också föreslagit att styrelsen skulle kunna arvodera sig själva vid ev arbete som går vid sidan av styrelsearbetet. Aktiespararnas åsikt är att det är bolagsstämman som ska besluta om arvoden och att det aldrig är bra om de som omfattas av dessa själva kan besluta om dem. Därför röstade vi nej även på denna punkt.

Bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.