Du är här

2014-04-10

Basware: Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.4.2014 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 (IFRS)
YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2014: Verkkolaskuliiketoiminnan transaktiot kasvoivat 25,5
prosenttia

* Liikevaihto 31 013 tuhatta euroa (29 828 tuhatta euroa) - kasvu 4,0
prosenttia
* Liiketulos 310 tuhatta euroa (-1 569 tuhatta euroa)
* Liiketulos 1,0 prosenttia liikevaihdosta (-5,3 %)
* Network Services -liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,9 % (63,6 %)
* Liiketoiminnan nettorahavirta 13 422 tuhatta euroa (9 718 tuhatta euroa)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,01 euroa (-0,07 euroa)

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

------------------------------------------------------------------
|Tuhatta euroa 1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/ |
| |
| |
| 2014 2013 % 2013 |
| |
|Liikevaihto 31 013 29 828 4,0 % 123 349 |
|EBITDA 2 099 233 802,0 % 10 383 |
|Liiketulos ennen IFRS3-poistoja 540 -1 337 4 256 |
|Liiketulos 310 -1 569 3 331 |
|% liikevaihdosta 1,0 % -5,3 % 2,7 % |
|Tulos ennen veroja 11 -1 526 3 284 |
|Tilikauden tulos -76 -962 -92,1 % 2 605 |
| |
|Oman pääoman tuotto, % -0,3 % -3,9 % 2,6 % |
|Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,7 % -4,9 % 3,9 % |
|Likvidit varat 21 308 23 276 -8,5 % 13 218 |
|Nettovelkaantumisaste, % -15,1 % -13,2 % -4,7 % |
|Omavaraisuusaste, % 65,9 % 63,7 % 77,1 % |
| |
|Osakekohtainen tulos |
|Laimentamaton, euroa -0,01 -0,07 0,20 |
|Laimennettu, euroa -0,01 -0,07 0,20 |
|Oma pääoma/osake, euroa 7,40 7,51 -1,4 % 7,62 |
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme
menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce
Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa
vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli
sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot
nousevat uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen
tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.
Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat
kassavirtaa täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.
Raportointi
Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase
to Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja
Solution Services -liiketoimintoihin.
Vuodesta 2014 alkaen yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja
Solution Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö
esittää tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman
raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi,
Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Aiemman käytännön mukaisesti Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden
kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
avausmaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista
(SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta
asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä
SaaS-palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja
muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän
lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden
lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen
sijainnin mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:
Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31 013 tuhatta euroa,
kasvua 4,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja
liiketulos oli 310 tuhatta euroa. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,2
prosenttia, ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 64,1 prosenttia (61,1 %).
Network Services -liikevaihto kehittyi odotetun vahvasti vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä ja oli 8 032 tuhatta euroa, kasvua 23,0 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu on kokonaan orgaanista.
Verkkolaskuliiketoiminnan transaktioiden vahva kasvu jatkui ensimmäisellä
vuosineljänneksellä, kasvua 25,5 prosenttia, ja Basware Commerce Network
-verkoston kautta välitettiin 17,2 miljoonaa transaktiota.

Solution Services -liikevaihto oli 22 981 tuhatta euroa, laskua 1,4
prosenttia. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat konsultoinnin suunniteltua
alhaisempi käyttöaste, ei-laskutettava henkilötyö ja uusien SaaS-palveluiden
tuotantoon vientien viivästyminen suunnitellusta. Solution Services
-ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin loppuvuoden
aikana. Alustan myynnin kasvun ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti
ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Kustannukset kehittyivät edelleen maltillisesti vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin päätökseen
henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ja konsernissa toteutetaan
myös muita säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joiden kustannusvaikutus
vuositasolla on arviolta 2,5 miljoonaa euroa. Toiminnan kehittämisen
tavoitteena on ollut SaaS- ja verkkolaskusopimusten tuotantoon vientien
vauhdittaminen tuote- ja prosessiparannuksilla sekä toiminnan tehostaminen ja
tuloksentekokyvyn parantaminen.

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla
ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä
laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä
yritysostoja.

Baswaren kansainvälistymistä ja muutosta maailman johtavaksi hankinnasta
maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittajaksi kuvastaa uudistunutUnlocking
value in a connected business world
-asiakaslupauksemme. Se kertoo, kuinka asiakkaamme voivat tehostaa avullamme
talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa
niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme
asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware
Commerce Network mahdollistaa yhteistyön ja kaupankäynnin jo miljoonalle
ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. MasterCard -yhteistyömme
rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden tarjoamiseksi ja uuden ratkaisun
luomiseksi yritysten maksuliikenteeseen etenee suunnitellusti.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassa.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa
Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden
sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun
mennessä. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste
vaihtelee viidestä kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen
odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Kasvava ja kehittyvä
verkkolaskumarkkina sekä rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
tarjoaminen tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia Baswarelle.

Näkymät 2014
Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla
ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä
laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä
yritysostoja.
Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin
loppuvuoden aikana. Alustan myynnin kasvun ennakoidaan vaikuttavan
positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Kustannukset kehittyivät edelleen maltillisesti vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä
vuoden edetessä markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä
tavalla.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Espoossa 10. huhtikuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Puh. 040 480 7098

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Basware osavuosikatsaus Q1/2014
http://hugin.info/131662/R/1776139/605928.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Basware via Globenewswire

HUG#1776139

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.