Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-14

Basware: Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 14.4.2015 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 (IFRS)
YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2015: Liikevaihdon kasvu hyvällä tasolla

* Liikevaihto 34 041 tuhatta euroa (31 013 tuhatta euroa) - kasvua 9,8
prosenttia
* Liikevoitto 1 132 tuhatta euroa (310 tuhatta euroa)
* Liikevoitto 3,3 prosenttia liikevaihdosta (1,0 %)
* Network Services -liikevaihto kasvoi 38,9 prosenttia
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 63,7 prosenttia (66,9 %)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,04 euroa (-0,01 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2014 verrattuna.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------
| |
| 1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/ |
| Tuhatta euroa 2015 2014 % 2014 |
| |
| Liikevaihto 34 041 31 013 9,8 % 127 674 |
| EBITDA 2 790 2 099 32.9 % 11 354 |
| Liikevoitto 1 132 310 265,2 % 4 325 |
| % liikevaihdosta 3,3 % 1,0 % 3,4 % |
| Tulos ennen veroja 856 11 7683,1 % 4 328 |
| Tilikauden tulos 595 -76 2 959 |
| |
| Oman pääoman tuotto, % 1,7 % -0,3 % 2,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 % 1,7 % 4,4 % |
| Rahavarat 73 624* 21 308 245,5 % 28 954 |
| Nettovelkaantumisaste, % -50.2 % -15,1 % -38,6 % |
| Omavaraisuusaste, % 74,3 % 65,9 % 82,7 % |
| |
| Osakekohtainen tulos |
| Laimentamaton, euroa 0,04 -0,01 0,22 |
| Laimennettu, euroa 0,04 -0,01 0,22 |
| Oma pääoma/osake, euroa 9,89 7,40 33,6 % 9,88 |
--------------------------------------------------------------------------
*Sisältää lyhytaikaisen talletuksen, joka erääntyy alle kolmen kuukauden
kuluessa kauden päättymisestä

LIIKETOIMINTA
Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa
asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware
Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka
mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja
myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset
organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat
tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.
Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat
kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi
Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase
to Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja
Solution Services -liiketoimintoihin.

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Network
Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution Services
(ohjelmistoratkaisut ja -palvelut).

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen aloitusmaksuista ja rahoituspalveluihin liittyvien
lisäarvopalveluiden yhteistyömaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat
ohjelmistotuotoista (SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito-
ja laajennetusta asiakastukipalveluista (asiakastuki),
konsultointipalveluista sekä SaaS-palvelujen avausmaksuista.

Yhtiön raportoima jatkuva liikevaihto muodostuu liikevaihdosta lukuun
ottamatta lisenssimyynnin ja konsultointipalvelujen liikevaihtoa.
Rahoituspalveluihin liittyvien lisäarvopalvelujen kertaluonteiset
yhteistyömaksut eivät sisälly raportoituun jatkuvaan liikevaihtoon. Jatkuvan
liikevaihdon määritelmää on muutettu vastaamaan nykyistä
liiketoimintarakennetta.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan vuoden 2015 alusta alkaen Suomi,
EMEIA&Venäjä sekä APAC-&Amerikan liiketoiminnot. Ryhmittelyä on muutettu
vastaamaan konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvua. Suomen
maantieteellisellä alueella raportoidaan Suomen liiketoiminnot sekä
pääkonttoritoiminnot. EMEIA&Venäjä -alueeseen on yhdistetty aikaisemmin
erikseen raportoidut Skandinavia ja muu Eurooppa sisältäen Venäjän ja Afrikan
liiketoiminnot. APAC- ja Amerikan alueeseen sisältyvät Pohjois- ja
Etelä-Amerikan sekä Tyynenmeren alueen liiketoiminnot. Vertailutietoja on
oikaistu vastaavasti.

Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään
varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:
Liikevaihdon kasvu oli hyvällä tasolla ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua
oli 9,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen
liikevaihto oli 34 041 tuhatta euroa (31 013 tuhatta euroa) ja liikevoitto 1
132 tuhatta euroa (310 tuhatta euroa). Kasvu oli hyvää tärkeimmillä
markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa.
Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettyjen transaktioiden määrä
ja SaaS-liiketoiminta kasvoivat suunnitelmien mukaan. Myös panostuksia
valittujen avaintoimintojen, kuten Financing Services -palvelujen ja
asiakkaiden saaman palvelun ja palvelukokemuksen, kehittämiseen jatkettiin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Network Services -liikevaihto kasvoi voimakkaasti ensimmäisellä
neljänneksellä. Network Services -liikevaihto oli 11 112 tuhatta euroa (8 002
tuhatta euroa) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 38,9 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhteistyösuhteiden
kehittäminen jatkui ja yhtiö kirjasi kumppanuustoiminnasta vakaan tuoton.
Myös transaktioiden määrän kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua
28,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware
Commerce Network -verkoston kautta välitettiin viimeisellä neljänneksellä
22,1 miljoonaa transaktiota.

Solution Services -liikevaihto pysyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä.
Solution Services -toiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 22 928
tuhatta euroa (23 011 tuhatta euroa). SaaS-palvelujen kysyntä on ollut
hyvällä tasolla, ja SaaS-liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia. Laskutettavan
käyttöasteen positiivinen kehitys jatkui ja useita merkittäviä uusia
asiakassopimuksia solmittiin ensimmäisen neljänneksen aikana.

Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittäminen on jatkunut
suunnitelmien mukaan. Basware lanseerasi uuden Basware Discount -ratkaisun,
jonka avulla ostajat ja myyjät voivat optimoida maksuehtojaan ja saavuttaa
tehokkaammin toimivan kassahallinnan. Yli miljoona yritystä voi hyötyä
Basware Commerce Network -verkostossa tarjottavan palvelun reaaliaikaisesti
hallittavista aikaisen maksamisen eduista. Arrowgrass Capital Partners LLP:n
kanssa solmitun lopullisen sopimuksen myötä uudentyyppisen verkkolaskutukseen
perustuvan yritysten laskujen rahoituspalvelun kehittäminen on käynnistynyt.

Basware Oyj allekirjoitti 8.4.2015 sopimuksen Procserven ostamisesta, joka on
Ison-Britannian julkisen sektorin johtava sähköisten hankintaratkaisujen
toimittaja. Procserven ja Baswaren pilvipohjaiset hankintaratkaisut ja
Procserven Commerce Network -verkosto sekä avoin Basware Commerce Network
-verkosto täydentävät toisiaan, ja niiden avulla julkishallinto voi tehostaa
toimintaansa automatisoimalla hankinnasta maksuun -prosessin ja vapauttaa
aikaa ja rahaa varsinaisiin julkisiin palveluihin.

Basware on johtava julkisen sektorin verkkolasku- ja sähköisen hankintatoimen
asiantuntija kaikilla markkina-alueillaan. Valtionhallinnossa ja julkisella
sektorilla on ollut nähtävissä jatkuva pyrkimys sähköisten palveluiden ja
verkkolaskutuksen käyttöönottoon, myös Isossa-Britanniassa, kun
verkkolaskutus on yleistynyt ja sen tarjoamat edut ovat toteutuneet
laajemmin. Viime vuosina tehtyjen yritysostojen ansiosta Basware on jo
johtava verkkolaskuoperaattori Pohjoismaissa, Benelux-maissa ja Saksassa, ja
nyt Basware vahvistaa jalansijaansa Isossa-Britanniassa merkittävästi.

Strategiansa mukaisesti Baswaren maantieteellinen laajeneminen ja Basware
Commerce Network -verkoston vahva kasvu ovat edelleen yhtiön päätavoitteita,
ja niitä tavoitellaan sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Basware
jatkaa myyntiin panostamista ja on käynnistänyt sisäisenCustomers for Life
-hankkeen, jonka tavoitteena on saavuttaa skaalautuvaa kasvua ja parantaa
merkittävästi asiakaskokemusta. Financing Services -liiketoiminnan ja
-palvelujen kehittämistä sekä uusien merkittävien liiketoimintakumppanuuksien
etsimistä ja yhteistyön kehittämistä nykykumppanien kanssa jatketaan
aktiivisesti tänä vuonna.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan
verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti
kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen
markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava
verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja
rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia
tulevina vuosina.

Näkymät 2015
Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa
kasvua kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien
verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia
markkinointi- ja myyntikanavia ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.