Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Basware: Baswaren päivitetty strategia vuosille 2016-2018

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2016 klo 08:40
Baswaren päivitetty strategia vuosille 2016-2018
Basware on markkinajohtaja verkkopohjaisten hankinnasta maksuun
(purchase-to-pay, P2P)- ja verkkolaskuratkaisujen nopeasti kasvavilla
markkinoilla. Basware tarjoaa automatisoituja, reaaliaikaisia ratkaisuja,
sisältäen innovatiiviset rahoituspalvelut yritysten kassavirtojen ja
käyttöpääoman hallintaan. Baswaren ratkaisut ja palvelut tuovat yhtiölle
kilpailuetua ja asemoivat yhtiön maailman suurimmaksi yritysten väliseksi
liiketoimintaverkostoksi. Basware on saavuttanut käännekohdan muutoksessaan
lisenssipainotteisesta ohjelmistoyrityksestä pilvi- ja verkkopalvelujen
tarjoajaksi. Yhtiön päivitetty strategia vuosille 2016-2018 mahdollistaa
suuremman osuuden valtaamisen uusista markkinoista ja hankinnasta maksuun- ja
verkkolaskuratkaisujen sekä uusien rahoituspalvelujen tarjoaman laajentamisen
kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön.

Lähtökohdat kasvun seuraavalle vaiheelle

Basware on saavuttanut nykyisen asemansa maailman suurimpana yritysten
välisenä liiketoimintaverkostona ja laskuautomaatioratkaisujen toimittajana
huippuluokkaisen ja täysin integroidun palvelutarjoamansa avulla.
Baswarelle merkittävää kilpailuetua tuovat:

* vakiintunut ja uskollinen asiakaskunta sekä markkinoiden johtavat
hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisut ja-palvelut, jotka
mahdollistavat yhtiön jatkuvien tuottojen kasvattamisen;
* yli miljoona asiakasyritystä, jotka tekevät yhteistyötä avoimen ja
globaalin Basware Commerce Network -verkoston kautta ja jotka käyttävät
Baswaren ratkaisuja sekä palveluja yli sadassa maassa;
* suuri määrä verkkolaskuja ja muita sähköisiä dokumentteja, joita lähetetään
ja vastaanotetaan Basware Commerce Network -verkoston kautta tuottaen
samalla arvokasta dataa. Tätä dataa hyödynnetään Baswaren uusissa
rahoituspalveluissa, joilla on merkittävä kasvupotentiaali; sekä
* virtaviivaistettu, asiakaskeskeinen ja globaalisti toimiva organisaatio,
jolla on vahva asema kaikilla tärkeimmillä kasvumarkkinoilla.

Asiakkaat odottavat tänä päivänä perinteisten ja manuaalisten
ohjelmistoratkaisujen sijaan alan parhaita ja pitkälle automatisoituja
pilvipohjaisia palveluita, joiden avulla täysi digitaalisuus ja sähköiset
transaktiot ovat mahdollisia. Basware odottaa software-as-a-service (Saas)
-palveluidensa kysynnän jatkavan kasvuaan kaikissa asiakassegmenteissä,
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten parissa.

* Alan kehityksen ja trendien myötä Basware on muuttanut viimeisten neljän
vuoden aikana liiketoimintamallinsa lisenssipohjaisista ohjelmistoista
SaaS-palvelujen toimittamiseen sekä suorille asiakkaille että
ulkoistamispalvelujen tuottajille. Muutoksen ansiosta Basware on pystynyt
jatkuvasti kasvattamaan yhtiön jatkuvien tuottojen osuutta. Muutosvaiheen
aikana Basware on myös yksinkertaistanut liiketoimintamalliaan
asiakaskokemuksen sekä liiketoiminnan skaalautuvuuden parantamiseksi.

* Pitkälle automatisoitujen hankinnasta maksuun -ratkaisujen ja
verkkolaskutuksen avulla kaikenkokoiset yksityiset ja julkiset
organisaatiot pystyvät hyödyntämään dataa uudella tavalla ja hallitsemaan
kassavirtojaan sekä käyttöpääomansa joustavammin. Basware on kehittänyt
rahoituspalvelutarjoamaansa tätä valtavaa potentiaalia silmälläpitäen.
Yhtiö odottaa näiden innovatiivisten palvelujen kysynnän kasvavan nopeasti
ympäri maailmaa. Penetraatioaste on kasvussa suurilla markkinoilla, kuten
Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Samanaikaisesti julkisen
sektorin sähköistä asiointia ja kaupankäyntiä tukevat hankkeet, joita on
käynnistetty erityisesti EU:n alueella ja Yhdysvalloissa, edistävät
digitalisaatiota ja verkkolaskutuksen yhä laajempaa käyttöönottoa.

Päivitetty strategia priorisoinnin ja kasvupanostusten tukena

Baswaren visio on edelleen tulla maailman suurimmaksi yritysten väliseksi
kaupankäyntiverkostoksi.

Baswaren strategiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat:

* vuotuinen liikevaihto 220-280 miljoonaa euroa
* 250 miljoonaa transaktiota Basware Commerce Network -verkostossa
* jatkuvien tuottojen osuuden kasvattaminen yli 80 prosenttiin
* liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen (kasvupanostukset pois lukien)
kyseisellä jaksolla

Vuosille 2016-2018 laaditun tarkennetun strategian painopisteinä ovat
operatiivinen toteutus sekä tarvittavat kasvupanostukset merkittävän
markkinamahdollisuuden hyödyntämiseksi.
Basware aikoo kiihdyttää operatiivisia kasvupanostuksia, joita ovat ennen
kaikkea:

* yhtiön myynti- ja markkinointiorganisaation vahvistaminen sekä kyvykkyyden
laajentaminen;
* tutkimus- ja kehitystoiminta ja muut panostukset, joiden tarkoituksena on
lyhentää merkittävästi Baswaren ratkaisujen ja palvelujen
käyttöönottoaikoja uusilla ja nykyisillä asiakkailla; sekä
* Baswaren uusien rahoituspalvelujen kehittämisen nopeuttaminen ja niihin
sisältyvien lisämahdollisuuksien hyödyntäminen.

Myynnissä Basware aikoo kasvattaa suoran myyntihenkilöstön määrää. Tärkeimpiä
painopistealueita ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Saksa. Myyntiin
liittyvien tavoitteiden lisäksi yhtiö aikoo edelleen panostaa uudentyyppisiin
yhteistyömalleihin, esimerkiksi kirjanpitopalvelujen,
pilvipalveluratkaisujen, liiketoimintaprosessien ulkoistamispalvelujen
tarjoajien sekä rahoituslaitosten kanssa. Osana strategiaansa Basware aikoo
myös kehittää myyntikanaviaan, tarjotakseen palvelujaan laajemmin myös
pienille ja keskisuurille yrityksille.Yhtiö jatkaa panostuksia uusiin
innovatiivisiin lisäarvopalveluihin, jotka hyödyntävät Basware Commerce
Network -verkostoa ja sen sisältämää dataa.
Yhtiö aikoo jatkaa kannattavuutensa parantamista käynnissä olevien
tehostamishankkeiden avulla. Hankkeisiin sisältyy Baswaren
cloud-liiketoiminnan kustannusten jatkuva alentaminen, online-työkalujen ja
-palvelujen lisääntyvä käyttö markkiinoinnin ja myynnin tehostamiseen ja
automatisointiin sekä erilaisten tukiprosessien yksinkertaistaminen ja
skaalautuvuus.

Keskeisenä tavoitteena on orgaaninen kasvu, jota tukee määrätietoinen
yritysostostrategia. Sen tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa
avainmarkkinoilla.

Lisätietoja
:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040-480 7098

Jakelu
:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Basware via Globenewswire

HUG#1982902

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.