Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-01

Basware: Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2016 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 1.2.2017 klo 08:45
BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2016 (IFRS)

Basware Oyj:n vuosi ja neljäs vuosineljännes 2016

YHTEENVETO

Vahvaa kasvua cloud-liikevaihdossa, jonka osuus lähestyy puolta koko
liikevaihdosta

Tilikausi 2016:

* Liikevaihto 148 580 tuhatta euroa (143 410 tuhatta euroa) - kasvua 3,6
prosenttia
* Orgaaninen liikevaihdon kasvu 0,3 prosenttia ilman valuuttakurssien
vaikutusta
* Oikaistu EBITDA 2 063 tuhatta euroa (12 121 tuhatta euroa)
* Cloud-tuottojen kasvu 26,9 prosenttia, osuus liikevaihdosta 44,6 prosenttia
(36,4 %)
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 73,6 prosenttia (67,8 %)
* Liiketulos -13 946 tuhatta euroa* (4 676 tuhatta euroa)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) -1,00 euroa* (0,22 euroa)

Loka-joulukuu 2016:

* Liikevaihto 40 211 tuhatta euroa (39 210 tuhatta euroa) - kasvua 2,6
prosenttia
* Orgaaninen liikevaihdon kasvu -3,0 prosenttia ilman valuuttakurssien
vaikutusta
* Oikaistu EBITDA 3 660 tuhatta euroa (6 783 tuhatta euroa
* Cloud-tuottojen kasvu 25,2 prosenttia, osuus liikevaihdosta 47,0 prosenttia
(38,5 %)
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 73,6 prosenttia (66,5 %)
* Liiketulos -4 014 tuhatta euroa* (4 305 tuhatta euroa)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,22 euroa* (0,21 euroa)

*Oikaisemattomat tunnusluvut neljännelle vuosineljännekselle ja vuodelle 2016
sisälsivät tehostamisohjelman henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja noin 5
miljoonaa euroa.
Basware tavoittelee nopeampaa liikevaihdon kasvua strategiakaudella 2017-2020.
Baswaren ensisijainen tavoite on cloud-liikevaihdon kasvu, jonka se saavuttaa
kasvattamalla johtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa,
kasvattamalla verkostoaan ja laajentamalla lisäarvopalvelujaan. Basware
odottaa cloud-liikevaihtonsa kasvavan noin 20 prosenttia ja oikaistun
EBITDA:n olevan nollatasolla vuonna 2017.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt
tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 31. tammikuuta 2017.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
| Tuhatta euroa 2016 2015 % 2016 2015 % |
| |
| Liikevaihto 40 211 39 210 2,6 % 148 580 143 410 3,6 % |
| Orgaaninen liikevaihdon kasvu* -3,0 % 0,3 % |
| EBITDA** -1 623 6 224 -5 394 11 902 |
| Oikaistu EBITDA 3 660 6 783 -46,0 % 2 063 12 121 -83,0 % |
| Liiketulos** -4 014 4 305 -13 946 4 676 |
| % liikevaihdosta 11,0 % 3,3 % |
| Tulos ennen veroja** -2 933 3 281 -16 256 3 563 |
| Tilikauden tulos** -3 121 2 954 -14 318 3 083 |
| |
| Oman pääoman tuotto, %** -9,1 % 6,3 % -10,5 % 2,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %*** -8,8 % 11,1 % -6,8 % 3,6 % |
| Rahavarat 35 755 33 238 7,6 % 35 755 33 238 7,6 % |
| Nettovelkaantumisaste, % 8,7 % -22,4 % 8,7 % -22,4 % |
| Omavaraisuusaste, % 58,5 % 79,1 % 58,5 % 79,1 % |
| |
| Osakekohtainen tulos |
| Laimentamaton, euroa** -0,22 0,21 -1,00 0,22 |
| Laimennettu, euroa** -0,22 0,21 -1,00 0,22 |
| Oma pääoma/osake, euroa 9,26 9,97 -7,1 % 9,26 9,97 -7,1 % |
| |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ilman valuuttakurssien vaikutusta

**Oikaisemattomat tunnusluvut neljännelle vuosineljännekselle ja vuodelle 2016
sisälsivät tehostamisohjelman henkilöstövähennyksiin liittyviä kuluja noin 5
miljoonaa euroa.
LIIKETOIMINTA
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen
tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware
auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren
kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa.
Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta
liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien
yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset
ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä
joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet
toimittajiensa kanssa.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:
Cloud-liikevaihdonn kasvattaminen oli Baswaren tärkein strateginen tavoite
vuonna 2016. Cloud-liikevaihto kasvoi 26,9 prosenttia, ja vuoden 2016 lopulla
sen osuus kaikesta liikevaihdosta oli lähes puolet. SaaS-kasvumme oli
erittäin vahvaa vuonna 2016, sekä viimeisellä vuosineljänneksellä (kasvua 123
prosenttia) että koko tilikaudella (kasvua 95 prosenttia). Basware solmi 29
P2P SaaS -sopimusta neljännellä vuosineljänneksellä ja koko vuonna kaikkiaan
97, kun vastaavat luvut vuonna 2015 olivat 26 ja 57. Neljännellä
vuosineljänneksellä toimitettiin 27 P2P SaaS -käyttöönottoprojektia, mikä on
yli kaksinkertainen määrä vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Baswaren verkosto saavutti uusia ennätyksiä vuonna 2016: marraskuussa
transaktioiden määrä oli 10,4 miljoonaa, mikä on suurin kuukausikohtainen
transaktiomäärä tähän mennessä. Koko vuoden transaktiomäärä oli 108
miljoonaa. Transaktiomäärän kasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 19
prosenttia ja koko tilikaudella 15 prosenttia. Uskomme pystyvämme
kasvattamaan verkostoamme vielä nopeammin pitkällä aikavälillä, ja tätä
varten olemme käynnistäneet lukuisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi
perustamalla erillisen verkostoomme keskittyvän myyntitoiminnon.

Verkostomme kautta välitetään vuosittain yli 100 miljoonaa transaktiota, minkä
ansiosta Baswarella on ainutlaatuinen ja arvokas tieto-omaisuus. Baswaren
strategian keskiössä on kehittää ja laajentaa uusia innovatiivisia
lisäarvopalveluja hyödyntämällä verkostossamme olevaa dataa. Vuonna 2016
Baswarella oli toimiala-analyytikkojen mukaan markkinoiden johtava kyvykkyys
tarjota tähän tietoon perustuvaa analytiikkaa asiakkaillemme. Panostimme myös
Financing Services -ratkaisujemme kehittämiseen, jotka tarjoavat
käyttöpääomaratkaisuja asiakkaille hyödyntämällä verkostomme verkkolasku- ja
muuta tietoa.

Vaikka cloud-liiketoimintamme kasvoi vahvasti vuonna 2016, kasvua rasitti
osittain Ison-Britannian julkisen sektorin cloud-liiketoiminnan lasku johtuen
muun muassa Brexitistä ja valuuttakurssien muutoksista. Baswaren
kokonaisliikevaihtoon vaikutti liiketoimintamallimme muutos, jonka yhteydessä
lisenssi- ja ylläpitotuotot laskivat joka neljänneksellä edellisvuoteen
verrattuna sekä yhteistyömaksuihin liittyvät tuotot koko vuoteen 2015
verrattuna. Kun nopeasti kasvavien cloud-tuottojen osuus Baswaren
liikevaihdosta kasvaa, muiden kuin cloud-tuottojen vaikutus jatkossa
pienenee.

Vuosi 2016 oli Baswarelle kasvupanostusten vuosi, minkä painopiste oli myynnin
ja markkinoinnin tehostamisessa. Myynti- ja markkinointihenkilöstön määrä
kasvoi 24 prosenttia vuonna 2016, ja nimitimme uudet vetäjät näihin
toimintoihin. Olemme jatkaneet myös markkinoiden johtavien verkottuneiden
hankinnasta maksuun -ratkaisujemme ja -palvelujemme kehitystä ja niihin
panostamista. Toimme uusia ominaisuuksia Baswaren PDF -verkkolaskuratkaisuun
ja kehitimme ja laajensimme muita verkoston ominaisuuksia
toimittajayhteistyön parantamiseksi sekä verkkolaskutuksen nopeuttamiseksi ja
yksinkertaistamiseksi. Paransimme asiakaskokemusta hankinnan ratkaisuissamme
julkaisemalla Marketplace-katalogihallinnan työkalun, joka on saatavilla
maailmanlaajuisesti Baswaren verkoston kautta.

Baswarella on kolme avainmarkkinaa - Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa -
joilla se näkee suurimman potentiaalin cloud-liikevaihtonsa kasvattamiseen.
Vuonna 2016 Basware vahvisti merkittävästi asemaansa Yhdysvalloissa
hankittuaan johtavan pilvipohjaisten sähköisten hankintaratkaisujen tarjoajan
Verianin. Integrointi on edistynyt suunnitelmien mukaisesti, ja ensimmäiset
Network-ristiinmyyntisopimukset on jo tehty. Ison-Britannian ja Saksan
markkinapotentiaali on edelleen voimakas, mutta näiden markkinoiden myyntiin
vaikuttivat vuonna 2016 Brexit Isossa-Britanniassa ja kilpailu
työmarkkinoilla Saksassa, mikä on viivästyttänyt rekrytointeja.

Olen iloinen, että olen saanut syyskuusta 2016 toimitusjohtajaksi nimityksen
jälkeen mahdollisuuden johtaa Baswarea. Olemme hyvässä asemassa
työskennellessämme yhtiössä, joka toimii nopeasti muuttuvilla markkinoilla,
joilla on merkittävä kasvupotentiaali. Marraskuussa käynnistimme ohjelman,
joka tekee Baswaresta kilpailukykyisemmän ja ketterämmän. Haluan kiittää
osakkeenomistajiamme tuesta, asiakkaitamme luottamuksesta ja kaikkia
työntekijöitämme omistautuneesta työstä vuonna 2016. Tunnustuksena
ylivertaisesta tarjoamastamme toimiala-analyytikot pitivät Baswarea
markkinajohtajana myös vuonna 2016. Tämän tunnustuksen ja selkeän
cloud-painotteisen strategiamme vuoksi olen varma, että Basware on hyvässä
asemassa saavuttamaan ja hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuudet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
ja palveluiden ta...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.