Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Bayn Europe AB: BAYN EUROPE AB - Bokslutskommuniké 2018

ÅRET I KORTHET

Intäkter 5 017 (3 859) TSEK
Rörelseresultat -10 088 (-9 660) TSEK
Resultat efter skatt -10 321 (-9 996) TSEK
Resultat per aktie* -0,40 (-1,03) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,89) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 500 604.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 489 (1 145) TSEK
Rörelseresultat -1 034 (-4 785) TSEK
Resultat efter skatt -1 146 (-5 058) TSEK
Resultat per aktie*-0,04 (-0,52) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,04 (-0,45) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 500 604.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Nettoomsättningen ökade med 43 % under året.
· Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 881
TSEK.

· Tillverkningskontrakt tecknat med Honsea i Kina.
· Patrik Edström blir ny CEO för Bayn i april.
· Gunnar Ek väljs in i styrelsen i maj.
· En företrädesemission i juni tillförde bolaget 6,1 MSEK.
· Bayns första order för storkökssegmentet mottogs från Storms A/S.
· Head of R&D Dr. Aidoo inbjuden som key note speaker på Future of
Confectionery-kongressen, arrangerad av ZDS i Solingen, världskänd
akademi som utbildar tekniska experter inom konfektyr och livsmedel.

· Bayn får bra respons för sina produkter på Health Ingredients
Europe-mässan i Frankfurt.

· En riktad emission i november tillför bolaget 5,1 MSEK.
· Nytt affärsområde klart för Bayn i och med leverans till Turkiet
för sötning av tandkräm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Bayns EUREBA® D-01 i Hemglass sockerfria sortiment.
· Bayn klar för ISO certifiering.
· Rekordorder av EUREBA® i februari.
· Leverans av stor order av EUREBA® D-01 för sötning av glass i Kina
inför det kinesiska nyåret.

VD HAR ORDET

2018 var året då försäljningen av EUREBA® tog fart på riktigt. Det var
också omställningarnas år. I det andra kvartalet tog jag över som
verkställande direktör efter företagets grundare, Lucy Dahlgren, som
då valdes in i styrelsen. Därigenom kommer vi även i fortsättningen
att kunna tillgodogöra oss Lucys stora kunskaper och nätverk inom
sockerreducering. Ett stort tack till henne för hennes

passionerade engagemang för folkhälsan och för Bayn Europe AB.

Styrelsen förstärktes med Gunnar Ek, legendarisk förgrundsgestalt i
Aktiespararna och bankdirektör som tillför oss bland annat en
ovärderlig kunskap om aktiemarknaden och dess dynamik.

Under försommaren påbörjade vi reguljära leveranser av EUREBA®, våra
egna sockerersättare som kan ersätta socker rakt av utan ytterligare
formulering. Produkten är unik såtillvida att den produceras helt på
råvaror som tillverkats av naturliga råmaterial och att användaren
inte behöver fundera på dosering eller bismaker. EUREBA® har
presenterats för uppåt hundra livsmedelsproducenter under året vilket
gör att vi har tydliga förhoppningar om kraftigt stigande volymer
mellan nu och det första kvartalet 2020.

För att kunna möta dessa krav har vi organiserat om verksamheten i tre
tydliga avdelningar med tre tydliga ansvarsområden. För att bättre
kunna fokusera på de nya produkterna har vi skapat produktområdet
foodservices/bakery, som arbetar med EUREBA®-sötade halvfabrikat,
till exempel chokladkomponenter till bageriindustrin eller
fruktripplar för mejeriindustrin.

För att kunna möta den förväntade efterfrågeökningen har vi skalat upp
produktionen av de produkter som vi säljer regelbundet, så att vi nu
kan producera upp till 70 ton per månad i Norden mot tidigare sex ton
i testanläggningen i Bulgarien. Vi har även en möjlig lösning som
skulle kunna producera uppemot 300 ton per månad under utprovning.

Vad avser marknadsarbetet har ett nytt CRM-system och ett
projektledningssystem implementerats, vilket gör det möjligt att
driva och följa upp kampanjer. Marknadsavdelningen har förstärkts med
en erfaren marknadschef och antalet distributörer har utökats.

De internationella projekten har koncentrerats till att enbart arbeta
med sötning som ingredienser i färdigprodukter. Exempel på detta är
yoghurt i Finland, glass i Schweiz och Sverige, proteindrinkar i
Baltikum samt choklad och glass i Kina. De senare är föremål för ett
annat regulativsystem som tar längre tid än förväntat att
tillfredsställa. Dock har vi slutit avtal om en första serie
leveranser till den kinesiska glassindustrin och chokladprodukterna
blir nästa prioritet.

Medan vi därmed har kontroll på de industriella komponenterna har vi
fortsatt en finansiell situation som manar till försiktighet med
kostnaderna. Alla tillgängliga resurser går till sälj- och
utvecklingsaktiviteter som har direkt kundanknytning. Under 2019
skall vi nå fram!

Patrik Edström
VD, Bayn Europe AB

Ladda ner rapporten här: Bokslutskommuniké 2018
(https://mb.cision.com/Public/5651/2750438/95ee737b24c91990.pdf)

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 februari 2019 kl 10.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-europe-ab---bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/5651/2750438/998047.pdf
https://mb.cision.com/Public/5651/2750438/95ee737b24c91990.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.