Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Bayn Europe AB: Bayn Europe AB förvärvar Pändy Foods AB

Bayn Europe AB förvärvas Pändy Foods AB och fusionerar verksamheterna
för att bygga en ledande Food Tech koncern.

Bayn Europe AB ("Bayn") och Pändy Foods AB ("Pändy") har ingått ett
Letter of Intent om att Bayn skall förvärva Pändy med intentionen att
skapa en snabbväxande och stark internationell Food Tech koncern.
Tillsammans har bolagen en unik marknadsposition inom teknologi och
utveckling av råvaror och produktion för att skapa nästa generations
sockerreducerade- och hälsosamma livsmedelsprodukter. Bayns ägarandel
kommer att utgöra cirka 51 % av det kombinerade värdet av koncernen.
Förvärvet kommer att finansieras främst genom utgivning av nya
aktier.

Pändy är ett ungt och innovativt produktions-teknologibolag som
producerar, säljer och marknadsför produkter under det egna
varumärket Pändy. Under 2019 omsatte bolaget ca 11.6 MSEK och
förväntas ha en kraftig tillväxt under 2020. I december på
Fitnessfestivalen genomfördes en succé-lansering av den nya
varumärkesprofilen "Everyday Snack, Monday To Sunday" där flera av de
produkter som Bayn och Pändy tagit fram stod i fokus.

Pändy har ett erfaret produkt-innovationsteam och hög kunskap inom
produktionsteknik och produktanpassning samt en historik om att
snabbt etablera innovativa produkter på flera marknader. Bayn har
samtidigt en unik kompetens inom sötning med växtbaserade
ingredienser och en stark råvaruteknologi.

Tillsammans kompletterar företagen varandra väl med en utökad
teknologihöjd och förstärkt position som råvaru- och
produktleverantör. Genom att täcka hela värdekedjan i FMCG kommer
gruppen fokusera på effektiva helhetstester och lansering av nya
innovationer samt ha de nödvändiga förutsättningar som krävs för att
snabbt etablera nya råvaror och produkter på marknaden.

Genom att gruppen kommer att vara aktivt inom flera vertikaler av
värdekedjan ökar även riskspridningen och skapar gynnsamma
förutsättningar för ytterligare förvärv. I fusionen finns även flera
synergieffekter genom konsolidering och som bidrar till en
effektivare organisation och goda förutsättningar för ökad tillväxt
och lönsamhet.

Vi ser en mycket spännande affärsmöjlighet i att Bayn förvärvar oss
och den Food Tech Koncern som vi tillsammans ska bygga. Utvecklingen
i marknaden är snabb och vi blir idag kontinuerligt kontaktade av
stora aktörer som vill samarbeta med oss och köpa den teknologi och
produktion med den produktportfölj som vi tillhandahåller.
Tillsammans med teamet på Bayn ser vi goda möjligheter att växa
betydligt snabbare och agera på inkommande förfrågningar samt skapa
en ledande företagsgrupp för framtidens hälsosamma livsmedel och
sockerreducerade produkter. - Simon Petrén, VD Pändy Foods AB.

Vi har nu samarbetat med Pändy under en tid, där vi uppmärksammat de
tydliga synergieffekterna samt de möjligheter som vi skulle utgöra
som en enad företagsgrupp. Bolagen kompletterar varandra mycket väl,
både organisatoriskt, fundamentalt och visionärt. Vi ser detta som
ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Tillsammans blir vi
en helhetsleverantör från ax till limpa för råvaror till färdig
konsument-produkt. Vi är redan långt gångna i processen kring
lansering av flera nya produkter, där Pändy framgent blir ett
föredömligt kvitto mot andra varumärken på att produkten fungerar
hela vägen ut till slutkonsument. - Patrik Edström, VD Bayn Europe
AB.

Det är styrelsernas bedömning att man tillsammans kommer att kunna ta
tillvara synergierna på ett mycket effektivt sätt och skapa rätt
förutsättningar för att bygga en marknadsledande koncern inom Food
Tech.

Förvärvet av Pändy Foods AB är föremål för sedvanlig due
diligence-process och villkorat av stämmobeslut i Bayn innan ett
bindande avtal träffas mellan parterna. Processen påbörjas omgående
och beräknas vara avslutad under januari månad. Därefter signeras ett
slutligt avtal innefattande förvärvsvillkoren och där förvärvet
planeras vara genomfört under första kvartalet 2020.

Mer information om förvärvet och villkoren för detsamma kommer att
meddelas så snart ett slutligt avtal är signerat.

Styrelseordförande & VD Pändy Foods AB

Styrelseordförande och VD Bayn Europe AB (publ)

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com (pe@bayn.se)

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2020 kl 15.20 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-europe-ab-forvarvar-pan...
https://mb.cision.com/Main/5651/3006281/1172618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.