Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Bayn Europe AB: Kompletterande information- Bayn Europe: Bayn genomför riktad nyemission om cirka 5,1 Mkr

Kompletterande information till pressmeddelande 17-10-20; andra
stycket samt teckningslista.

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) ("Bayn" eller "Bolaget") har, med
stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 maj 2017, beslutat att
emittera totalt 1 821 750 nya aktier i Bolaget med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad
krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen
uppgick till 2,80 kronor per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt
sätt, har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om cirka
5,1 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 2,80 kronor per aktie
genom en bookbuilding-process, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15
procent mot de tio senaste handelsdagarnas volymviktade kurs med
sista dag per 171019. Emissionen tecknades av ett begränsat antal
kvalificerade investerare, däribland Recall Capital Nordic AB som
investerar cirka 1,8 Mkr via en kvittningsemission. Skulden till
Recall Capital Nordic AB uppkom i samband med bolagets beslut att
göra en bryggfinansiering vilken har använts för att finansiera
inkomna order och därmed förenat behov av utökad lagerhållning.

Den riktade emissionen tecknades enligt följande:

Recall kvittning 1 824 900
Göran Ofsén 168 000
Dividend Sweden AB 476 000
Gerhard Dal 840 000
Hyresgästföreningen 154 000
SEB S A 798 000
Jens Miön 840 000
Totalt 5 100 900

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande
verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att
den riktade emissionen genomförts på fördelaktigare villkor, på
kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig
mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen
att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 19 procent i
förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen
medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med 1 821 750 aktier,
från 7 751 627 aktier till totalt 9 573 377 aktier, och
aktiekapitalet ökar med 400 785 kronor, från 1 705 357,94 kronor till
totalt 2 106 142,94 kronor.

Medvetenheten och Intresset för sockerreducering har ökat både hos
allmänheten och hos myndigheter och vi ser att livsmedelsproducenter
världen över gör sig redo för förändringen. Bayn står väl rustat att
möta den ökande efterfrågan och har under 2017 tecknat flera
strategiska avtal för den europeiska marknaden och även ingått
viktiga allianser inför expansionen i Kina.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter
med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom
vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära
samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550.

För vidare upplysningar, kontakta:

Peter Werme, ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, telefon +46 (0)8
613 28 88, email pw@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 12.45 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kompletterande-information--b...
http://mb.cision.com/Main/5651/2373325/740113.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.